Meny
Bli medlem

Ja til Holtålen!

Sist endret: 27.09.2020
6. juni er en skjebnedag for Holtålen. Da skal innbyggerne avgjøre om vi skal fortsette som egen kommune eller legges inn under Røros. Avgjørelsen er ikke bare viktig for oss som bor i Holtålen i dag, men også for våre barn og barnebarn.Holtålen er en god kommune å bo i.  Gode kommunale tjenester, godt oppvekstmiljø for barn og unge, godt utbygd eldreomsorg.  Så skal vi sjølsagt streve for å bli endra bedre, men vi står ikke noe tilbake for nabokommunene.


Jeg har vært stolt holtåling i 40 år, og håper på 40 år til. 


Nå foreligger det to avtaler. En samarbeidsavtale som legger til grunn at vi fortsetter som egne kommuner, men videreutvikler det gode interkommunale samarbeidet. Den andre er en intensjonsavtale som skal ligge til grunn for en eventuell sammenslåing av Røros, Os og Holtålen. 


INTENSJONsavtaler har bare gode intensjoner og ingen forpliktelser. Den gjelder bare fram til kommunestyrene gjør nye vedtak, i beste fall fram til neste kommunevalg.


Jeg håper dere alle har lest NRK-oppslaget fra Mosvik. Mosvik ble sammenslått med Inderøy kommuene i 2012.  De hadde en veldig detaljert intensjonsavtale, helt ned på avtale om kjøkkendrift på sykehjemmet, skolestruktur, alle tjenester lokalt osv.  Hva skjer 4 år etterpå?  Legekontoret er nedlagt.  Skolen, som ble rehabilitert for 34 mill.kr for 3 år siden,  trues med nedleggelse.  De samme som gikk i bresjen for sammenslåing for 4 år siden har nå startet underskriftskampanje for at Mosvik skal løsrives fra Inderøy. Dessverre har toget gått.


Skal vi stemme ja til kommunesammenslåing må fordelene være større enn ulempene. Fordeler kan f.eks. være reduserte kommunale avgifter, spesielt i Holtålen.  Vi sparer to ordførere, to rådmenn og noen kommunestyrerepresentanter – skal vi anslå at vi kan spare ca. 5 mill. kr?  Vi får kanskje noen stordriftsfordeler, men de fleste har vi allerede tatt ut gjennom interkommunalt samarbeid.  Vi kan få noen marginale innsparinger på at vi sparer noe på lisenser o.l., enklere styring av det som interkommunalt samarbeids osv.


Fordeler for noen vil oppleves som ulemper for andre. Noen vil synes det er stor fordel at vi slipper å få rekreasjonsløyper for snøscooter. Jeg ser at samer bosatt i kommunen trekker fram styrking av samiske rettigheter som argument for å slå seg sammen ved at de får en fast plass i fjellstyret og at det kan bli en samisk kommune, slik Røros nå utreder.


Den største ulempen er at vi får mye større avstand til tjenestene. Som egen kommune er vi garantert å ha egen ungdomsskole og eget sykehjem.  I en storkommune kan sykehjemsplassen like gjerne bli på Røros.  Vi vet det står ledige sykehjemsplasser i Gjøsvika. Elevtallet går ned både i Holtålen og Røros. Det er overhengende fare for at ungdomsskolen vår ryker først. Se bare f.eks. til Brekken hvor ungdomsskolen er lagt ned. Det er kortere vei fra Ålen til Røros enn fra Brekken til Røros. 


Som vi vet har Røros og Os en mye mer restriktiv scooterpolitikk enn oss hvor de stort sett tillater bruk av leiekjøring.  For meg betyr det mye at alle som har hytte 2 km fra veg får lov til å kjøre sjøl, og ikke må benytte leiekjørere.


Etter 15 år må vi spare inn ca. 35 millioner kroner.  Da er overgangsperioden for tilskuddene borte.  I tillegg viser rådmannens utredning at vi driver tjenestene våre 40 mill.kr. rimeligere enn sammenlignbare kommuner med 9.000 innbyggere, som vi vil bli til sammen i den nye storkommunen.  Det er grunn til å anta at drifta blir betydelig dyrere når smådriftsfordelene forsvinner. Det monner innsparingene på ordførere og rådmenn lite.  Om oppvekstsenteret i Haltdalen ikke blir nedlagt før, blir det i hvert fall da. 


All erfaring viser at kommunesammenslåing fører til intern sentralisering og fraflytting fra tidligere kommunesentra som mister kommunehuset.  Det er en grunn til at det ble ja i Ørland og nei i Bjugn og 2014 og omvendt resultat nå etter at kommunesentret var foreslått flyttet. 


Hvordan tror dere vår mulighet til å påvirke eget lokalsamfunn blir i en storkommune?  I dag kjenner de fleste alle kommunestyrerepresentantene i kommunen.  I en storkommunen vil sannsynligvis 80 % ikke bo i Holtålen.  Tror du rørosingene vil ha mer omsorg for våre lokalsamfunn i Aunegrenda, Hessdalen, Haltdalen og Ålen enn dagens kommunestyre har?


Sammenlignbare kommuner med Holtålen som har vært gjennom folkeavstemming har stort sett sagt nei, med neiflertall til opp mot 90%.  Arbeiderpartistyrte Utsira med 212 innbygger  var en de første som sa nei til sentraliseringsreformen.  Det er altså ikke størrelsen det kommer an på! Dette passer godt med innbyggerundersøkelsene som viser at det er små kommuner som leverer de beste tjenestene. 


Til syvende og sist blir spørsmålet.  Hva er du villig til å ofre for å spare en tusenlapp i året til kommunale avgifter?  Vil du betale litt ekstra for å unngå at neste generasjon må busses til Røros på ungdomsskolen og for at bestemor skal være garantert en sykehjemsplass i Holtålen? 


Er du i tvil så stem nei!  Muligheten til sammenslåing vil være der for all framtid. Løsrivelse vil være umulig å gjennomføre. 


Godt valg!


Heidi Greni, gruppeleder felleslista Senterpartiet /Venstre