Meny

Ja, til oljefrie områder i nord.

Sist endret: 16 03 2017

                

 

 

 

 

Ja til oljefrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

De fire interesseorganisasjonene som har startet et forum for å få fart på en åpning for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja tar helt feil når de mener å ha et samla Nord-Norge bak seg. Både folk og forskere sier nei til oljeboring i Norges viktigste gytefelt og fiskeriområde.

Å starte et interesseforum med mål å jobbe for at en konsekvensutredning skal starte så snart som mulig, og senest etter stortingsvalget i 2017, har selvsagt oljenæringa anledning til. Men å pårope seg å ha et samlet Nord-Norge bak seg, er en stor overdrivelse fra en oljenæring som trenger tillit.

Når olje- og energiminister Tord Lien (FrP) mener at oljeboring i det viktigste norske fiskeriområdet blir en het valgkampsak foran stortingsvalget i 2017, håper han samtidig at fiskerinæringen skal skifte mening. Lederen i Norges fiskarlag er tydelig på at både Lien og interesseforumet for oljeboring er på ville veier, og Senterpartiet vil stå last og brast med fiskerne i denne saken.

Vi vet alle at oljeøkonomien er viktig for kongeriket, men den er ikke viktigere enn mat. Verdens matproduksjon må øke med 70% innen 2050 for å brødfø en økende befolkning. Norge har et globalt ansvar for å forvalte de enorme fiskeressursene som hver vinter siger inn mot kysten for å gyte. Senterpartiet mener det ikke er mulig at olje og fisk kan inngå ekteskap på den smale sokkelen utafor Lofoten, Vesterålen og Senja. Den fornybare matproduksjonen i dette området må prioriteres også etter valget i 2017. Senterpartiet vil ha både lokale fiskere, lokal verdiskaping og oljefrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

 

Nordland Senterparti

Monika Sande, leder

Tor Andersen, nestleder

Siv Mossleth, gruppeleder