Meny
Bli medlem

Ja til skolemat, nei til forbud mot tigging

Sist endret: 27.09.2020 #Rogaland
Rogaland Senterparti sin 2.kandidat stortingsvalget Sofie M Selvikvåg Holdt innlegg på landsmøte med fokus på skolemat og tiggeforbudet.

Pkt 427 Rogaland og pkt 369 Hordaland og Vestfold


Barnekonvensjonens artikkel 24 sier blant annet at barn må få nok og riktig mat. Det mener vi i matpartiet og.
Verden rundt oss har endret seg betraktelig siden mange av oss gikk i første klasse. Skoledagen er blitt atskillig lengre og de voksne er ofte ikke hjemme når barn og unge kommer fra skolen.
Vi har gjort svært få endringer i strukturene rundt måltidet elevene inntar på skolene i løpet av disse årene.
Barn tilbringer ofte langt flere timer i barnehage og skole og SFO enn de gjør hjemme i våken tilstand i ukedager.
Tilbudet bør tilpasses utviklingen. Ernæring og økt læringsutbytte er en side av dette. Trivsel og måltidet som en høyverdig arena for sosial atferdsutvikling en annen, med positiv effekt på god psykisk helse utvikling .
La oss i Senterpartiet lede an i utviklingen for det gode skolemåltidet til beste for alle barna i skolen vår.
Rogaland ønsker å støtte Vestfold og Hordaland sitt forslag til skolemat i pkt 369.

I tilknytning til 1 linje i programmet side 29 ønskes det å gjenninnføre forbudet mot tigging.
Siden 2012 har en opphevet særlige begrensninger for Rumenere og Bulgarere. Dette har ført til noen utfordringe som igjen har blitt forsterket av Europas økonomiske utfordringer.
Justisdepartementet har sendt på høring forslag om meldeplikt for pengeinnsamling på offentlig sted.
Forslaget bærer preg av å omgå Stortingets enstemmige vedtak om avkriminalisering av tigging fra 2005. Innføring av et slikt forslag vil kreve store politiressurser.
Mobile vinningskriminelle blir ikke pålagt meldeplikt og blir heller ikke registrert før de eventuellt for en straffesak mot seg.
Dette berører viktige verdier. Registrering av i realiteten bare Romfolket gir dårlige assosiasjoner i historisk sammenheng. Denne gruppen trenger hjelp på et internasjonalt nivå.
Vi må huske at vi har et lovverk for alle i Norge. Politiet har hjemler både i politiloven og i straffeloven for å opprettholde lov og orden.
Trenger vi ekstra tiltak må det rette seg mot alle, heller enn å skille ut en historisk forfulgt gruppe.

Se hele innlegget her: 

http://new.livestream.com/webcastno/senterpartiet/videos/15823743