Meny

Ja til trygge- og motiverte elever i skolen

Sist endret: 16 03 2017

JA TIL TRYGGE OG MOTIVERTE ELEVER!

Sylvi Listhaug fra Frp mener at elever som gjennomfører på kortere enn normal tid i videregående skole bør få pengepremie. Dette er noe som både skremmer og bekymrer meg. Jeg er for at skoleverket tilpasses elevenes behov og den viktigste oppgaven er å hindre frafall. I Nordland er det ca 35 % av elevene som ikke gjennomfører på normert tid, og etter min mening er det her vi bør sette inn støtet. Spesielt slik situasjonen er nå!

Det kan være mange årsaker til at vi opplever det store frafallet på videregående opplæring. Forskere fra NTNU har sett på hele prosessen som leder fram til at elevene velger å slutte på skolen. Funnene har vist at den sosiale opplevelsen av skolehverdagen påvirker dette valget i stor grad. Begrepet ”sosial opplevelse” omfatter da både opplevelse av ensomhet, mangel på vennskap med medelever eller lite trivsel i klassemiljøet, og til sist støtte fra lærere. Når elevene i Nordland fylke ikke blir sett av læreren verken sosialt eller faglig blir motivasjonen deretter. Fraværende og tungdrevet!

Jeg tror det er viktig å føle mestring, slik det er på så mange områder i livet. Mestring og følelsen av å lykkes med det vi gjør gir oss mer. Det gir oss motivasjon til å stå opp om morgenen, strekke oss mot nye mål, fortsette med det som driver oss fremover. Noe det gjør fordi vi er motiverte og klare for å ta et tak! Ved å fokusere mer på at elevene skal ha en god og trygg skolehverdag oppnår vi å mestre på flere området enn i en enkelte elevs liv. Trygge og motiverte elever som blir sett av læreren sin vinner vi på. Det vi taper på derimot er å fortsette med å la de usynlige elevene være usynlige mens vi løper rundt med pengekassa til Listhaug på utdeling til de som fullfører på kortere tid en det som i utgangspunktet skulle vært.

En plass å begynne er å øke lærertettheten, for vi ser ofte at med 30 elever i en klasse hvor det er sprikende interesser og forutsetninger er det ikke lett for læreren å se hver enkelt elev. Ikke minst tror jeg det er en god ide å jobbe for å styrke skolehelsetjenesten. Først og fremst vil vi ha flere helsesøstre. Vi vil ha en 100% stilling opp til 250 elever som skal ha en del av sin stillingsbeskrivelse å ta del i skolens forebyggende arbeid spesielt innenfor psykisk helse. Ikke minst vil vi at skolehelsetjenesten skal være mer tilgjengelig for våre elever, også utenom ordinær skoletid. På denne måten tror jeg at vi gir elevene tryggheten de trenger i sin hverdag. Både samfunnet og den enkelte eleven tjener på at det legges til rette for et godt læringsmiljø i skolene våre. Dette er viktig, elevene er fremtiden vår!

 

Eirill Teigstad.   
4.Kandidat Nordland Senterparti
5.Kandidat Bodø Senterparti
Fylkesleder Nordland Senterungdom.