Meny
Bli medlem

Jan Thorsen: Vi står foran ei spennende tid i Senterpartiet!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Vi står foran ei spennende tid i Senterpartiet. Høyst sannsynlig står vi foran et ekstraordinært landsmøte med valg av ny sentralledelse. Vi er et parti med svært mange dyktige medlemmer, så dette bør bli bra! Nå er det viktig at de ordinære prosessene fram mot landsmøtet får gå sin gang. Våre utfordringer løses ikke alene ved valg av ny ledelse. Veien opp og fram handler i større grad om politikk utforming og politiske saker, skriver Jan Thorsen formannskapsmedlem i Nome for Sp og tidl. fylkesleder og ordfører i 12 år.
 I og med at vi ikke lenger er en del av en regje...ringskonstellasjon og heller ikke sitter i en vippeposisjon, så er det mer krevende å få plass i mediabildet. På den annen side er vi nå i en situasjon hvor vi kan, og absolutt bør, bruke tid på politikkutforming og blankpussing av partiprofilen. Jeg tror vi bruker tida godt hvis vi klarer å skaffe oss større troverdighet og eierskap på politikkområder hvor dette er dårlig eller mangler. Jeg tror heller ikke vi skal være redd for å utfordre det en kan kalle "vedtatte sannheter" i partiet. Jeg gleder meg til nye store oppslag i media om Senterpartiet, - til oppslag som handler om politiske saker, sier Jan Thorsen.