Meny

Janne Sjelmo Nordås glad og lettet etter Landsmøte

Sist endret: 16 03 2017

Etter Landsmøte i går var vår egen Janne glad og lettet over at det hele var over. Nå kan jeg senke skuldrene, og ofre meg for politikken igjen, sa hun.. Den nye ledertroikaen betegner hun som et "Superteam". Selv om hun gjerne hadde gått inn i rollen som nestleder, var det ingen slagen taper vi traff etter at møtet var hevet.

Sjelmo Nordås legger ikke skjul på at de siste dagene har vært krevende, og full av spenning. Ikke minst har mediene vært ivrige etter å høre hvilke forhåpninger hun hadde til valgresultatet, og sin eventuelle nye rolle som nestleder i partiet. Hun har helt siden Valgkomitèen kontaktet henne, sagt at hun står til disposisjon for partiet der hun trengs. At det kunne bli en kampvotering på Landsmøte, har hun tatt høyde for. Det er slik demokratiet fungerer, fastslår hun.

Før valget holdt hun en engasjert tale hvor hun bl.a. var inne på Grunnlovsjubileet, og viste til den formidable utviklingen nasjonen har gjennomgått i løpet av de 200 årene som er gått siden 1814.På slutten av talen siterte hun Halldis Moren Vesaas: Det heiter ikke Eg no lenger. Heretter heiter det VI. Nå ser hun fram til at roen skal senke seg over Senterpartiet slik at alle engasjerte partivenner får arbeidsro, legger hun til.

På spørsmål om hvordan hun tror det blir å samarbeide med de nye lederskikkelsene, svarer hun: - Det bekymrer meg ikke i det hele tatt. Jeg kjenner alle tre inngående, og vet at de brenner for Senterpartiet og vil anstrenge seg til det ytterste for at vi alle i fellesskap skal reise oss fra "asken", og stå på for å gjenreise partiet, og komme tilbake i regjering ved neste mulighet. Det vil by på utfordringer, og krever kreativitet, men det skremmer ikke verken meg eller de andre i Sentralstyret. Selv om hun ikke ble nestleder, fikk hun tillit til å fortsette der.