Meny
Bli medlem

Jarand Felland nominert som ordførarkandidat for Tokke Senterparti kommunevalget 2015

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Jarand Felland er nominert som ordførar kandidat for Tokke Senterparti Eit godt besøkt nominasjonsmøte nominerte Jarand Felland som Tokke Senterparti sin ordførar kandidat. På dei neste plassane fylgjer : 2. Tone Dale Solvang, 3.Thor Arne Heggtveit, 4. Birgit Johanne Kovajord Olsnes og 5. Knut Kristian Vadder. Den totale lista er på 26 namn

 

Jarand Felland er 44, gift, 3 born, utdanna jurist og er tidlegare politisk rådgjever i Olje- og energidepartementet i Stoltenberg 2 regjeringa.


Tokke Senterparti er særs nøgd med å kunne gå inn i valkampen med ein sterk og kunnskapsrik ordførarkandidat og  ei liste med mange dyktige folk. Ein flott miks av erfarne, nye, unge og eldre.
I tillegg ei liste som er godt representert i heile kommunen

 

Her er lista til Tokke Sp:

Liste for Tokke Senterparti

1.Jarand Felland, Dalen                                                                                                                            
2.Tone Dale Solvang, Dalen                                                     
3.Tor Arne Heggtveit, Høydalsmo                                          
4.Birgit Johanne Kovajord Olsnes, Lårdal                            
 5.Knut Kristian Vadder, Byrte                                                 

6. Anne Vadder Midtbø, Austheii                                          
7. Olav Urbø, Dalen                                                                      

8. Laila Taraldlien, Åmdalsverk                                                

9. Joakim Skogsrød, Lårdal                                                        
10. Monica Borgen, ÅmdalsVerk                                            

11.Karstein Midtbø, Byrte                                                         

12.Mari Anette Solvang, Åmdalsverk                                                                                                  
13.Sverre Bakke, Lårdal                                                                              
14. Wigdis Eikeland, Austheii                                                   
15. Jostein Noraberg, Høydalsmo                                          

16.Steinar Mandt, Eidsborg                                                      
17.Geir Arild Djuve, Lårdal                                                        
18.Knut Seltveit Urbø, Åmdalsverk                                       
19.Knut Mostøyl, Dalen                                                                             
20.Anne Margit Urbø, Åmdalsverk                                        
21.Siv Reidun Einebærholm, Høydalsmo                                            
22.Magni Sæter, Austheii                                                          

23.Bjørn Tore Lassemo, Austheii                                            
24.Wenche Madland, Lårdal                                                    

25.Åge Verpe, Dalen                                                                   
26.Birger Nygård, Høydalsmo