Meny
Bli medlem

Jarand Felland: Senterpartiet vil oppretthalde fengselet i Fyresdal

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Regjeringa, ved Høgre og Frp, har foreslått å legge ned fengselsavdelinga i Kleivgrend i Fyresdal kommune. Senterpartiet på Stortinget vil ikkje støtte det framlegget.

 

Tokke Senterparti ser på fengslet i Kleivgrend som ein godt døme på korleis fangar blir sett i stand til å førebu seg på eit liv ute i det ordinære samfunnet. Rehabiliteringstreninga i Kleivegrend er fagleg god. I tillegg er driftskostnadene per fange særs låge.

På leiren i Kleivgrend er det også om lag 20 arbeidsplassar, som er viktig for fleire kommunar i Vest-Telemark, men særleg for Fyresdal og Tokke. Mange innsette i fengslet har også fått god kursing i til dømes sveising og data ved Vest-Telemark vidaregåande skule på Dalen.

Senterpartiet reknar med at også dei andre politiske partia på Stortinget ser at fengslet i Kleivegrend er veldrive og bør drivast vidare. Justiskomiteen skal koma med sin innstilling den 2. juni 2015 og saka skal handsamast i Stortinget 8. juni.

 

Jarand Felland

ordførarkandidat for Tokke Sp