Meny
Bli medlem

Jegere og skyttere i Norge skal ikke detaljstyres fra Brussel

Sist endret: 27.09.2020
18. november 2015 foreslo EU-kommisjonen endringer i EUs våpendirektiv, med terrorhandlingene i Europa som bakteppe. Forslaget har vært gjenstand for mye debatt både i EU og Norge, og mange har vært bekymret over at forslaget ser ut til å ramme lovlige våpeneiere heller enn å bekjempe terrorisme. Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, har vært svært kritisk til forslaget.


-          Vi kan ikke ukritisk godta alt som er vedtatt i EU. Vi må spørre oss selv hvilke reelle behov vi har i Norge, deretter utforme og tilpasse for eksempel systemer for våpenkort og skikkethetsvurdering etter dette. Slik unngår vi unødvendig byråkrati. Vi vil også få et mer målrettet og treffsikkert regelverk som bedre kan ivareta det som faktisk er formålet med innstramminger i våpenreglene, sier Klinge.
 
Ministerrådet vedtok 10. juni sin forhandlingsposisjon, som legger opp til færre innstramminger enn det Kommisjonen har foreslått. Saken er likevel ikke ferdigbehandlet. Først skal en komité i EU-parlamentet vedta sitt standpunkt, og deretter skal partene inn i forhandlinger. Det er usikkert hva det endelige utfallet vil bli.
 
-          Det er godt å se at mer moderate forslag kan gå gjennom, men vi er likevel skeptiske til graden av detaljregulering som det legges opp til på europeisk nivå. Det er viktig at norske folkevalgte får gjøre den jobben vi er valgt for å gjøre og at vi ikke lar norske jegere og skyttere detaljstyres av EU-politikere som ingen i Norge har stemt på, sier Klinge.
 
Senterpartipolitikeren trekker frem at et par av forslagene er gode tiltak i bekjempelsen av terrorhandlinger og det ulovlige våpenmarkedet, slik som regler som vil kunne hindre at deaktiverte våpen kan reaktiveres, og at alarm- og signalvåpen kan gjøres om til skarpe våpen. Hun mener likevel at en del av de foreslåtte endringene slår helt feil ut, og gjelder forhold som bedre ville reguleres på nasjonalt nivå. Som eksempel peker hun på forslag som vil forby eller vanskeliggjøre annonsering eller salg av lovlige våpen over internett.
 
-          Forslagene fra EU kan gjøre det tilnærmet umulig med bruktsalg av våpen i Norge, sier Klinge. Vi har allerede strenge regler som sørger for at slike kjøp skjer under ordnede former. Det kreves blant annet tillatelser fra politiet, understreker hun.
 
Senterpartiet inviterte 14. juni til seminar på Stortinget for å diskutere våpendirektivet. Innledere fra ulike jeger- og skytterorganisasjoner forklarte et partipolitisk bredt sammensatt publikum hvordan forslagene fra EU-Kommisjonen og Ministerrådet ville påvirke aktiviteten til deres medlemmer og andre våpeneiere i Norge.
 
-          Det er all grunn til å lytte til de norske jeger- og skytterorganisasjonene som advarer mot mulige følger av disse direktivendringene, sier Klinge. Nå har Senterpartiet arrangert et seminar på Stortinget med mål om å få flest mulig av partiene til å forstå hvor store konsekvenser de foreslåtte direktivendringene kan få. Vi vil følge nøye med på de prosessene som skjer i EU fremover, og vi skal gjøre så godt vi kan for å få klarhet i hvordan regjeringen har arbeidet for å ivareta norske interesser i denne saken, avslutter hun.