Meny
Bli medlem

Jill Eirin Undem - ordførerkandidat i Stokke

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Hun har sittet tilsammen 16 år som folkevalgt. Hun er opptatt av forebygging, langsiktige planer og helhetlig tenkning. Møt erfarne Jill Eirin Undem som er Stokke Senterpartis ordførekandidat

Jill Eirin Undem er 37 år, har smaboer og tre barn. Hun flyttet til Vear fra Tønsberg der hun jobber med funksjonshemmede i Tønsberg kommune. Hun har sittet som folkevalgt i tilsammen 16 år i Tønsberg, Vestfold fylkeskommune og Stokke og er nå klar for sin andre periode i Stokke kommunestyre.

Slik presenterer hun seg selv: Jeg er opptatt av tidlig innsats og forebyggende arbeid. Jeg vil fortsette å kjempe for en styrking av helsestasjonen som et lavterskeltilbud for alle barn fra nyfødt til 18 år. Jeg ønsker flere voksne inn i barnehagen og skolen, som kan se hvert enkelt barn og hjelpe det til å bli den beste av seg selv.

Jeg er opptatt av å få til en langsiktig plan og helhetlig utvikling av hele Stokke med fokus på de gode nærmiljøer, et levende sentrum, jordvern og muligheter for et rikt næringsliv. Vil også opprettholde en grønn profil med fokus på energiøkonomiseringstiltak, styrket kollektivtilbud og tiltak som stimulerer bruk av sykkel.