Meny
Bli medlem

Jobb nr. 1: Arbeidsplasser

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Vi skal være stolte av et mangfoldig næringsliv og en svært kompetent arbeidsstokk i Telemark. Likevel, vi trenger enda flere attraktive og fremtidsrettede arbeidsplasser til fylket. For å få det til må vi jobbe hardere, smartere og bedre. Vi må rett og slett stå enda tidligere opp om morgenen, skriver fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

 

I Telemark har vi mye å takke industrien for. Og på tross av noen smeller de siste årene, mener jeg vi igjen ser positive tendenser for – og stor evne til omstilling i - industrien i Telemark.

Yara satser som aldri før på Herøya. SilMag jobber for ny magnesiumproduksjon samme sted. Tvers over fjorden – i Bamble – er Ineos i førersetet, og med Pipelife og ØPD Group i bra driv.

Nylig møtte jeg de nye eierne av Norner; SCG Chemicals. SCG Chemicals er et av de største selskapene som noensinne har investert i Telemark. Deres plan er å videreutvikle – og vokse videre sammen med – Norner. Nok et eksempel på at Telemark har kompetanse som er etterspurt. Ikke bare regionalt og nasjonalt, men også internasjonalt.

Men Telemark trenger mer enn store industribedrifter i Grenland. Vi må få til utvikling i hele fylket. Og det gjøres mye bra. Det skapes kompetansemiljøer, det skapes arbeidsplasser.

Som i de relativt nyåpnede næringshagene i Kviteseid og Fyresdal, der det nå er full aktivitet. 43 arbeidsplasser er på plass i Kviteseid, 41 i Fyresdal. Halfdan Haugan, daglig leder i Fyresdal næringshage, sier det så treffende: «Det høres lite ut – men er faktisk råbra. For to kommuner med tilsammen 3784 innbyggere er summen av disse arbeidsplassene alt annet enn liten». Det snakkes allerede om utvidelser.

Næringshager virker, distriktspolitikk virker. Pengene storsamfunnet her investerer får vi tilbake mange ganger. Næringshager representerer fremtidens distriktspolitikk, og fylkeskommunen bør prioritere å støtte etableringen av flere. Jeg mener vi vil se mer attraktive bygdesamfunn som følge av dette. Klarer vi å bli best på næringshager – så kommer vi og til å bli et fylke som unge mennesker ønsker å flytte til!

Rundt i fylket er det mange solskinnshistorier. Som på Notodden der subseamiljøet rundt Telemark Teknologipark vokser videre. Planene om ekspansjon til Seljord er i utvikling. Som på Rjukan der vi nå opplever at den lokale kompetansen gir grunnlag for nok et fantastisk industrieventyr. Et industrieventyr hvor det de neste årene skal investeres mellom 10 og 14 mrd. kroner.

For å få flere bedrifter og arbeidsplasser til Telemark må vi jobbe hardere, smartere og bedre. Innovasjon Norge jobber daglig inn mot den enkelte bedrift i fylket vårt. Telemark fylkeskommune er tilrettelegger og planansvarlig - i tillegg til at vi har noe penger til mer direkte tiltak. Så langt er ansvarsdelingen grei. Det mener jeg den óg er med Invest in Telemark som skal synliggjøre Telemarks fortrinn ovenfor investorer og enkeltbedrifter.

Men når vi legger til de ulike kapitalfondene, nærings- og industriparkene og de regionale næringsselskapene, så er det ikke tvil om at vi er mange som jobber mot samme mål.

Jeg mener vi har mye å tjene på å samordne næringsarbeidet bedre – for å få flere bedriftsetableringer i Telemark! Med dette som mål har jeg derfor – sammen med NHO – invitert alle disse aktørene, næringslivet, ordførere med flere til et tettere samarbeid. Målet må være nulltoleranse for dobbeltarbeid og ulikt budskap. Et mer målrettet og koordinert næringsapparat er viktig, ja nødvendig. For å skape utvikling og vekst – i hele Telemark.