Meny

Jobbe for en folkestyrereform

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Buskerud Senterparti vil arbeide for en folkestyrereform som alternativ til regjeringas kommunereform, heter det i en resolusjon som ble vedtatt av fylkesårsmøtet. Sentrale deler vil være: Sette fokus på ledelse i alle deler av offentlig forvaltning. Her er det store muligheter for kvalitativ og økonomisk forbedring. Utvikle dagens kommuner slik at de blir enda bedre til å fylle sine 3 kjerneoppgaver. - Grunnvollen i folkestyre - Samfunnsutvikler gjennom dyktige folk, egen økonomi og beslutningsmakt - Gi gode og effektive velferdstjenester ikke minst for barn, ungdom og eldre. Sikre folkevalgt ledelse av interkommunalt samarbeid og selskaper Vitalisere fylkeskommunen med flere oppgaver bl.a barnevern naturressursforvaltning. Arbeide for å samordne geografiske grenser for statlig institusjoner i retning av fylkeskommunenes grenser.