Meny
Bli medlem

Johan Arnt Elverum søker fritak som ordfører i Stjørdal

Sist endret: 27.09.2020
Johan Arnt Elverum har i dag søkt fritak som ordfører i Stjørdal. Han skriver i en pressemelding at dette skyldes en helsetilstand som har utviklet seg i takt med alderen, og da særlig det siste året.

Jeg vil med dette informere om at jeg i dag har levert søknad om fritak fra mine folkevalgte verv i Stjørdal kommune.

Når dette skrives har jeg sittet som Ordfører i nesten 14 år. Det har vært en sann glede å kunne få tjene en kommunen i rollen som Ordfører, og jeg skulle også gjerne ha fortsatt ut den kommunestyreperioden vi nå er inne i.

Når jeg allikevel føler meg tvunget til å søke om fritak fra vervet så skyldes dette en helsetilstand som har utviklet seg i takt med alderen, og da særlig det siste året. Av personlige årsaker ser jeg det derfor som mest tjenlig både for meg selv og Stjørdal kommune at jeg blir fritatt fra mine forpliktelser.

 

 

 

 

 

En takk til Johan Arnt - pressemelding fra Senterpartilagene i Stjørdal:

Senterpartilagene i Stjørdal viser til fritakssøknad fra Johan Arnt Elverum av i dag. Senterpartilagene i Stjørdal mottok beskjeden om Johan Arnts beslutning om å søke fritak med respekt og forståelse. Etter å ha arbeidet natt og dag for kommunen vår gjennom snart 14 år, og i en alder av 75, er det samtidig vårt håp at han nå også kan få rom til å dyrke mer tid med familien. Det er med den største beundring for hans innsats at Senterpartiet vil rette en stor takk for det enorme arbeid som han har lagt ned. For kommunens innbyggere, for våre samarbeidende partier, og for Senterpartiets politikk. Takken går også til nære familiemedlemmer for den velvillighet de har utvist i utøvelsen av Johan Arnts forpliktelser.

Under tiden med Johan Arnt Elverum som Ordfører har kommunen blitt utpekt til et utstillingsvindu for Senterpartipolitikk i hele Norge. En ansvarlig økonomisk styring, en spredning av vekst i hele kommunen, utviklingen av kvalitativt gode tjenestetilbud og realiseringen av et selvstendig bysentrum har under Johan Arnts ledelse virkeliggjort Senterpartiets visjon om å bygge Stjørdal og ta hele kommunen i bruk. I fortsatt samarbeid med våre samarbeidspartier, og med Ivar Vigdenes som ny ordfører, ønsker vi å fortsette arbeidet i samme spor.

Av særlige forhold vi under Johan Arnts ledelse har lyktes med så langt ønsker vi å fremheve:

- En balansert og styrt vekst som har kommet alle kommunedeler i Stjørdal til gode.

- En stødig økonomistyring som har sikret overskudd i budsjettene og effektive tjenester.

- Utviklingen av et stadig sterkere og selvstendig bysentrum utenfor Trondheim, og hvor antallet arbeidsplasser har økt enda mer enn en ellers stor tilflytting.

- Ferdigstillelsen av 7 nye skoler og 5 nye bosentraer over hele kommunen, og med oppløftende kvalitetsresultater.

- Realiseringen av et stadig bedre kulturtilbud gjennom idrettshaller, kulturaktiviteter og nå et nytt kulturhus med kirke.

Alt dette i tråd med Senterpartiets politikk og verdigrunnlag.

 

Med dette som utgangspunkt vil Senterpartilagene i Stjørdal også benytte anledningen til ovenfor Senterpartiets sentralstyre å anbefale Johan Arnt Elverum som mottaker av partiets øverste hedersbemerkning, såmannen, for sin iherdige og mangeårige innsats. Vi er også svært glade for at Johan Arnt har gitt uttrykk for at han fortsatt vil arbeide for gjennomslag for Senterpartiets politikk og i valg.

 

Fremfor alt ønsker vi nå Johan Arnt og Anne en god pensjonisttilværelse og mange gode år i lag.

 

Fra Senterpartiet i Stjørdal

v/ Hans Skjervold, leder Skatval Senterparti

Petter Smågård, leder Hegra Senterparti

Anne Mari Gederaas Ingstad, Stjørdal Senterparti

Erik Bjørgum, leder Lånke Senterparti

Henrik Myhr, leder Senterungdommen

Siv Sætran, gruppeleder for kommunestyregruppen