Meny
Bli medlem

Jordbruksavtalen er i havn

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
Nordland Senterparti er fornøyd med at staten og jordbruksorganisasjonene er kommet til enighet i årets jordbruksforhandlinger. Avtalen bidrar til en sterk reduksjon i gapet mellom inntekten i jordbruk og annet arbeid. Ei økning på over 10% i gjennomsnitt, eller 31000 kroner, er et langt steg i riktig retning. Avtalen kunne likevel ha hatt en profil som i større grad tar høyde for utfordringene i nordnorsk jordbruk med små bruk, kort vekstsesong og mye bruk av kraftfor. Årets jordbruksoppgjør gjør satsning på bondeyrket til en aktuelt alternativ for nordnorsk ungdom. Ei god rekruttering til norsk og nordnorsk jordbruk er med på å sikre norsk matproduksjon i framtida. Men denne måten å sikre levelige og forutsigbare vilkår for bøndene på er under press. Høyresida vil redusere betydningen av eller fjerne forhandlingene og i større grad gjøre satsing på matproduksjon til et sjansespill der tilbud og etterspørsel råder . Jeg håper at årets stortingsvalg gir et resultat som gjør at staten og jordbruksorganisasjonene også neste år kan sette seg til forhandlingsbordet. Dette er særdeles viktig for å få fram løsninger som sikrer et solid norsk jordbruk og mye god lokalt produsert mat også i framtida.