Meny

Jordbruksforhandlingene 2015

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Buskerud Senterpartis fylkesstyret har meddelt partiets ledelse og stortingsrepresentanter sitt syn på jordbruksforhandlingen. "Buskerud Sp mener avtalen bryter med Sp sin politikk vedtatt på landsmøte 2015 «Ja til norsk mat» på to sentrale områder; jamstilling og matsikkerhet. Det kan ikke tillegges avgjørende vekt at en av jordbrukets organisasjoner har undertegnet avtalen. Stortinget må ta en selvstendig vurdering. Dersom Sp skal være troverdig i sin landbrukspolitikk, må stortingsgruppa stemme mot avtalen. BSP vil be om at dette blir gjort og at landsmøtevedtaket på området blir fulgt opp.