Meny
Bli medlem

Jordbruksforhandlingene er underlagt Stortinget

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Etter mitt syn styrkes ? ikke svekkes ? jordbrukets forhandlings-institutt når Stortinget tar sitt ansvar slik det er nedfelt både i hovedavtalen for jordbruket og i Grunnloven, skriver Per Olaf Lundteigen.

 

 

 

Av Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, Buskerud

I artikkelen «Må fri til Ap» i Dagbladet den 21. mai har journalistene skrevet følgende om at statsråd Sylvi Listhaug har varslet at hun vil sende statens tilbud til jordbruksorganisasjonene til Stortinget: «Hvis Stortinget tar saken i år, kan jordbruksforhandlingene i ettertid framstå som «lekeforhandlinger», mens makta er overført til Stortinget.»

 

Jeg vil minne om at Grunnloven § 75. d) lyder: «Det tilkommer Stortinget å bevilge de pengesummer som er nødvendige for å dekke statens utgifter;»

 

I NOU 1998:10 Hovedavtale for jordbruket, heter det på side 20: «Grunnloven § 75 bokstav d legger bevilgningsmyndigheten i staten til Stortinget. Slik den i dag praktiseres, kan Hovedavtalen på viktige punkter sies å regulere hvordan Stortingets vedtak om bevilgninger på de områder som omfattes av det etablerte avtalesystem skal forberedes.»

 

Innholdet i Grunnloven § 75 d) er ikke endret ved Stortingets behandling den 13. mai. I dagens hovedavtale for jordbruket er forholdet til Stortinget regulert i kapittel 3. Stortinget har hatt siste ordet og dermed makta hele tida, selv om enkelte bevisst har skapt uklarhet om Stortingets ansvar. Dette er grunnleggende ved vår maktfordeling.

 

Etter mitt syn styrkes – ikke svekkes – jordbrukets forhandlingsinstitutt når Stortinget tar sitt ansvar slik det er nedfelt både i hovedavtalen for jordbruket og i Grunnloven.