Meny

Jordbruksforhandlingene i grøfta

Sist endret: 16 03 2017

Tirsdag ble det brudd i jordbruksforhanlingene. Frontene står steile mot hverandre. Gårdbrukerne har allerede iverksatt protestaksjoner, og vil trappe opp dag for dag så lenge de mener det er behov for å markere sin misnøye. Superlativene florerer, - tilbudet er en hån, sier noen. Latterlig hevder andre som bare rister på hodet over gapet mellom krav, og tilbud. Statsråd Listhaug fronter "krigen" på vegne av regjeringen. Sjellsordene hagler rundt ørene på henne, skal en tro medieoppslagene fra det ganske land.

Nordlandsjordbruket – ja takk!

Regjeringspartiene FrP og H står i bresjen for en omvendt Robin-Hood politikk; ifølge årets utspill i jordbruksforhandlingene. Regjeringens politikk   er en reell trussel mot den norsk landbruksvirkeligheten, slik vi kjenner de lange linjer i etterkrigstiden. Man ønsker en sterk økning i industrialiseringa av landbruket der det jaktes på til dels innbilte stordriftsfordeler. De aller største produsenter, gjerne lokalisert til sentrale strøk, skal nå få særlig økonomisk og juridisk  støtte for å bli større. Det er ikke sagt med reine ord, men de norske småbruk og normale familiebruk lever åpenbart farligere, der de trues med å bli skrotet på regjeringskameratenes politiske alter i et betydelig tempo. En nasjonal enighet om kanaliseringspolitikken, som sikret landbruksnæringa både på flatbygder og i fjord- og fjellbygder, er nå i ferd med å bli forlatt.  Med en slik «modernistisk» politikk vil importen av for nødvendigvis måtte øke sterkt, stikk i strid med vakker prat om å sikre norsk selvforsyningsgrad, for øvrig en størrelse som nå befinner seg på et historisk lavmål.

Regjeringa er avhengig av bred politisk støtte for å få til en så omfattende dreining av norsk landbrukspolitikk, som vi nå ser sterke konturer av. Inntil videre er det også å undres at så vel KrF og Venstre er så tause i disse viktige spørsmål som har stor betydning også i Nordland. Hvorfor denne øredøvende taushet knapt et halvt år etter en valgkamp med gode landbrukspolitiske formuleringer fra disse sentrumspartier ?

Nordland har nå knappe 2200 gårdsbruk i drift. Jordbruksarealet er på beskjedne 1,4%.  Nordland Senterparti mener at fylket ikke har råd til å tape gårdsbruk  og arealer i det omfang som regjeringa  nå legger opp til. Senterpartiet er et parti med hjerte for hele landet. Vi advarer derfor mot en politikk som både i konkret innhold men også i kraft av de politiske signaler i så sterk grad er på kollisjonskurs med flertallet i den norske befolkning. FrP er et parti etter sigende for «folk flest». Kan virkelig partiet være seg bekjent av å føre en slik omvendt Robin-Hood politikk?

Nordland Senterparti oppfordrer derfor alle til å kjempe for levende og  livskraftige nordlandsbygder, fra fjord til fjell, der også ei livskraftig landbruksnæring skal  og bør ha sin naturlige plass i framtida.

 

Nordland Senterparti – Landbrukspolitisk utvalg.