Meny
Bli medlem

Jubler for enda flere studentboliger!

Sist endret: 27.09.2020
Leder i Senterungdommen Sandra Borch jubler for at regjeringen bevilger enda 100 millioner til bygging av 400 nye studentboliger. - Dette er en kjempeseier for Senterungdommen og Senterpartiet, sier Borch.

- Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til nye studentboliger i revidert nasjonalbudsjett. Dette kommer i tillegg til de 250 millionene som allerede er fordelt til bygging og rehabilitering av 1 065 studentboliger i 2013. Dette er en kjempeseier for Senterungdommen og Senterpartiet, sier Borch.

 

I 2009 ble det gitt tilskudd til 1 592 hybelenheter. De fire siste årene er det gitt tilskudd til ca 1 000 hybelenheter pr. år. Gjennom ordinært budsjett for 2013 er det fordelt tilsagn om tilskudd til oppføring og rehabilitering av 1065 hybelenheter. Og nå lanserer regjeringen forslag på å bygge enda 400 nye boliger.

- I regjeringsplattformen Soria Moria II er det satt mål om 1 000 studentboliger i året. Dette er innfridd av regjeringen og vel så det. Aldri før har det vært bygd flere studentboliger som nå!, slår Sandra Boch fast.

Senterungdommen mener at en av de aller største sosiale utfordringene Norge står overfor i dag er utviklingen i boligmarkedet. I norske byer har boligprisene vokst i et alarmerende tempo de siste årene. Prisen på en leilighet er i dag seks ganger så høy som den var for 20 år siden. Dette overgår lønnsveksten i samme periode mange, mange ganger.

 

- Utgifter til et sted å bo er studentens største utgift, og rimelige og tilgjengelige studentboliger, er derfor et viktig virkemiddel for en reell lik rett til høyere utdanning, sier leder i Senterungdommen Sandra Borch.