Meny
Bli medlem

Jubler for ny giv i Senterpartiet

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Senterpartiet avviklet ekstraordinært landsmøte 7. april 2014. På forhånd var det knyttet størst spenning til valg av 1. nestleder.

  
-  Jeg er svært tilfreds med at Senterpartiets landsmøte valgte Ola Borten Moe til 1. nestleder, sier Irene Lange Nordahl, fylkesleder i Troms Senterparti.  
 
-  Ola Borten Moe er særdeles dyktig og kunnskapsrik, han er visjonær og er en av landets største politiske talent. Dette viser at Senterpartiet er opptatt av mangfold og bredde, og jeg er derfor svært glad for at han fortsatt skal være med i Sp-ledelsen, sier Nordahl.
 
Trygve Slagsvold Vedum ble på landsmøtet valgt til ny partileder i Senterpartiet, mens Anne Beathe Tvinnerheim ble valgt til 2. nestleder. -   Med Senterpartiets nye og spennende leder-trio ligger alt til rette for en ny vår i partiet, og dette gir grunnlag for optimisme og framtidstro. Videre er jeg meget fornøyd med at Nord-Norge blir godt representert i sentralstyret med Janne Sjelmo Nordås, stortingsrepresentant fra Nordland, og Ivar B. Prestbakmo som fast møtende 1. vara, sier Nordahl.
 
- Når Marit Arnstad i tillegg er valgt som parlamentarisk leder, med Janne Sjelmo Nordås som nestleder, så ligger alt til rette for ny giv i partiet og full fokus på politiske saker framover, avslutter Irene Lange Nordahl.
 
 
Kontaktperson:
Irene Lange Nordahl, fylkesleder i Troms Sp: mob 97579509