Meny

JUBLER FOR SAMMENKOBLING

Sist endret: 16.03.2017 #Telemark
- Vi bygger Telemark videre, jubler Stortingskandidat Beate Marie Dahl Eide, etter at det ble klart at sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen nå skal planlegges.

Dahl Eide kaller sammenkoblingen et gjennombrudd for Telemark. - At Grenlandsbanen nå skal utredes betyr at den er prioritert. Utredningen skal være klar i 2018, og det betyr at vi allerede om 4 år kan prioritere penger til bygging, når neste nasjonale transportplan skal vedtas, sier Dahl Eide.

Grenlandsbanen vil gi et sterkt forbedret togtilbud og helt nye reisemuligheter. - Dette vil rett og slett innebære en ny tidsalder for jernbanen i Telemark, fastslår Dahl Eide, som er opptatt av at utredningen også må svare på hvordan jernbanen i Grenland skal utvikles.

- Dobbeltsporet til Skien og stasjonsutvikling i Skien og Porsgrunn er en naturlig del av denne utredningen. Ikke minst må Jernbaneverket og Statens Vegvesen samarbeide tett, siden Grenlandsbanen kan påvirke linjeføringen av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt, avslutter Dahl Eide.