Meny

Julehilsen 2013

Sist endret: 16 03 2017

Kjære Senterpartivenner! Året er snart omme, og det har vært stor aktivitet rundt i fylket.

Vi har gjennomført hundrevis av timer i formannskap, kommunestyremøter, fylkesting, råd og utvalg, lokallagsstyrer og i valgkampmøter. Vi har fått gjennomslag for god Sp-politikk! Mange har også brukt flere dager på stand i forbindelse med valgkampen og på reiser rundt i fylket. Takk til alle for et stort engasjement gjennom året.

For oss i Sør-Trøndelag som skulle presentere en ny stortingskandidat for velgerne, ble det en ekstra spennende valgkamp, men Heidi Greni gjorde en solid figur i møter, i media og i møte med velgerne. Dette ga et valgresultat som ga oss fast Stortingsplass også denne perioden. Takk til alle som gjorde dette mulig. Julen er for mange tiden der man har bedre tid til hverandre, bruk den muligheten og lad batteriene.

Det nasjonale valgresultatet samlet sett kunne vært bedre, resultat har ikke vært så dårlig på mange år. Dette må vi ta innover oss, og sammen vurdere hva vi kan gjøre anderledes jmf evalueringsrapporten som ble presentert sentralt 18. desember 2013.

Tiden er inne for at vi alle går i oss selv og tenker over hvordan vi kan bidra til å løfte Senterpartiet, synliggjøre vår gode politikk og la interne stridigheter debatteres i de fora de hører hjemme.

Nok om det!

Som sagt har vi hatt stor aktivitet i fylket, med 17 ordførere og/eller varaordførere, er vi det dominerende partiet på den arenaen. Det er vi fordi vi blir oppfattet av andre politikere og partier som løsningsorienterte og jordnære. Det oppfattelsen skal vi også løfte og vise fram for velgerne, slik at vi ved neste valg , gjør et enda bedre fylkes og kommunevalg enn sist.

Fylkeslaget har også hatt stor aktivitet i 2013, noe som vil komme fram i årsmeldingen som legges ut på nett og som behandles på årsmøtet i februar.

Det er vanskelig å trekke fram enkelthendelser fra 2013, men en av hendelsene som for alltid vil stå i historien for 2013 er Nelson Mandelas bortgang.

Med Mandelas ord vil jeg takke for samarbeidet i året som har gått, og ser med forventning fram til et nytt år 2014.

«Etter å ha besteget en stor topp, finner man bare ut at det er mange flere topper å bestige.»

Gledelig jul! Godt nytt år ønskes deg og dine.

Gunn Iversen Stokke

Fylkesleder