Meny
Bli medlem

Justisministeren fortsatt uklar i kamptolksaken

Sist endret: 27.09.2020
Stortingsrepresentant Heidi Greni har stilt justisminister Anders Anundsen spørsmål om hva som til nå er gjort for å følge opp Stortingets vedtak i kamptolksaken, og når tolkene kan komme til Norge.

Justisministerens svarer i brev 23. april at regjeringen nå har bestemt at kamptolkene skal gis opphold innenfor rammen av kvoten for overføringsflyktninger .

Veteranforbundet SIOPS vil bli bedt om å hjelp til å få kontakt med de aktuelle tolkene.

– Jeg er glad statsråden nå endelig har startet oppfølging av kamptolksaken.  Stortinget forutsatte en rask oppfølging.  Det er sterkt beklagelig at det gått to måneder uten at noe har skjedd.  Det er dessuten uklarheter i statsrådens svar som det kan bli nødvendig å følge opp, sier Heidi Greni.

Statsråden sier kamptolkene vil bli håndtert innenfor rammen for overføringsflyktninger.  Greni forutsetter at det i tilfelle skjer gjennom en utvidelse av kvoten.  Hun forutsetter også at kamptolkene som kommer til Norge blir sikret varig opphold og arbeidstillatelse, slik Stortinget la føringer for.