Meny
Bli medlem

Justisministeren somler i kamptolksaken

Sist endret: 27.09.2020
Justisministerens manglende oppfølging av kamptolksaken skaper en farlig og vanskelig situasjon for de 26 afghanske kamptolkene.

Heidi Greni reagerer sterkt på opplysningene som nå har framkommet at saken har ligget 2 måneder i Justisdepartementet uten at det har skjedd noe.  Greni ber statsråd Anundsen om å redegjøre for hva som faktisk er gjort i saken og om når kamptolkene kan komme til Norge.
 
-Stortinget la klare føringer for at dette var en hastesak vi forventet at ble fulgt opp umiddelbart.  Nå vet vi altså at saken har blitt liggende i departementet uten at noe særlig har skjedd.  Det kan vi ikke godta, sier stortingsrepresentant Heidi Greni.
 
Det var representanter fra Sp, KrF, SV, V og MDG som fremmet sak i Stortinget om å få en egen ordning som innbar at kamptoler som forsvaret brukte i Afghanistan kunne få arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.  Bakgrunnen var Veteranforbundet SIOS bekymringsmeldinger at 26 kamptolker nå levde i livsfare på grunn av sine oppdrag for det norske forsvaret.  Forslaget fikk støtte av et samlet Stortinget da det ble behandlet 17. februar i år.
 
-Kamptolkenes livssituasjon er svært vanskelig.  Vi kan ikke vente lenger på departementsinterne vurderinger, slik politiske ledelse i Justisdepartementet begrunner forsinkelsene med.  Nå må det handles og det umiddelbart, sier Heidi Greni