Meny
Bli medlem

Kamp om kommunemillioner

Sist endret: 16.03.2017 #Østfold
I et avisinnlegg i desember pekte jeg på at Østfold-kommunene kan tape over 200 millioner kroner årlig med Høyres politikk. Mitt mål var å få fram politiske forskjeller, slik at østfoldingene har tydelige alternativer å velge mellom ved stortingsvalget i september. Jeg og Senterpartiet mener kommuneøkonomien er viktig for å trygge de gode tjenestene og for å legge til rette for aktiv aldring, der eldre gis reell mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker.

Denne påpekningen faller Ingjerd Schou tungt for brystet, og hun beskylder meg denne uken for tull og uærlighet. Jeg skulle ønske hun kunne gå inn i den politiske diskusjonen, i stedet for å falle hen til slike beskyldninger.

Høyres hovedgrep når det gjelder kommunenes inntekter, er at skatt skal bety mer, overføringene fra staten mindre. Dette bekrefter også Schou i sitt svar. Kort sagt vil det lønne seg for kommunene å ha lønnsomme bedrifter og innbyggere med høye inntekter og store formuer. Dette er ikke situasjonen for Østfold-kommunene, som derfor vil tape på en slik omlegging. Årsaken er ikke at kommunene gjør en dårlig jobb med verdiskaping, men at vi historisk har en befolkning med lavere utdanning og underskudd på arbeisplasser, pluss at presset i Oslo gjør at de med lavere inntekter flytter til våre områder. Jeg mener det å straffe Østfold for å være et gammelt industrifylke og å ha en beliggenhet i randsonen rundt hovedstaden, er helt urimelig.

Det er viktig at vi i Østfold tar grep for å øke verdiskapingen, få flere arbeidsplasser og bedre levekårene i befolkningen. For å lykkes må vi da ikke svekke de musklene som skal til for å realisere de gode løsningene, og kommuneøkonomien utgjør en viktig del.

Schou har rett i at det er vanskelig å vite nøyaktig hva som vil være konsekvensene av de endringene hun og Høyre argumenterer for, men siden Høyre selv ikke vil synliggjøre konsekvensene av egen politikk, har kvalifiserte fagfolk gjort en beregning. Denne viser altså at Østfold-kommunene vil tape over 200 millioner kroner. Det hjelper ikke at Høyre beholder inntektsgarantiordningen, siden denne ikke omfatter skatteendringer, noe Schou burde ha visst. Jeg har sendt dokumentasjonen direkte til Høyre-representanten, og jeg håper hun vil være konkret på hva som er feil i beregningen og hva som faktisk vil være konsekvensen for kommunene i Østfold og for resten av landet hvis hennes politikk skulle blitt realisert.

 

Per Inge Bjerknes

Stortingskandidat for Østfold Senterparti