Meny
Bli medlem

Kampen for leirskolen er ikke over!

Sist endret: 27.09.2020
Leirskole er en opplevelse for livet og noe alle ungdommer burde få lov til å ta del i. Slik er det dessverre ikke i dag, skriver

 

 

- av Anne Tingelstad Wøien, stortingsrepresentant for Senterpartiet

 

En trang kommuneøkonomi under den blåblå regjeringen gjør det vanskelig for mange kommuner å finne penger til dette viktige sosiale og kunnskapsbyggende formålet. Derfor har Senterpartiet fremmet et forslag i Stortinget for å sikre alle elever rett til ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen, der staten går inn og tar regninga. Dessverre var ikke flertallet på Stortinget enige med oss i dette.

 

Det er synd. Mange husker vel leirskoleoppholdet som et av de absolutte høydepunktene fra sin egen skoletid. De ville husket spenningen rundt det å skulle være borte fra mor og far en uke, kanskje for første gang, sammen med klassekamerater der en fikk anledning til å bli bedre kjent og høste minner for livet. I tillegg til det sosiale får elevene ny kunnskap om alt fra biologi til samfunnsfag. Leirskolen er med andre ord som et herlig kinderegg, og det er synd at Senterpartiets forslag ikke fikk flertall.

 

Det er dessverre slik at mange kommuner i en økonomisk hardt presset hverdag velger å prioritere bort leirskole for elevene. Norsk Leirskoleforening viser til at mellom 15 til 20 % av elevene ikke lenger får tilbud om leirskoleopphold. Begrunnelsen er dårlig kommuneøkonomi.

 

I dag er det foreldrene som i all hovedsak bærer tradisjonen med leirskoleopphold gjennom å samle inn penger til transport og opphold. Noen ganger også til overtid for medfølgende lærere. Det er et paradoks at finansieringen av en uke av grunnskolen er overlatt til foreldrene. Vi mener dette er i en gråsone av gratisprinsippet og har ønsket å rydde i dette, både for å sikre at alle elever får et tilbud om leirskole og sikre at ikke finansieringen blir kilde til konflikter i foreldregruppa og bidrar til sosiale skjevheter. Frivilligheten i ordningen er ikke alltid reell og  ikke alle familier som har anledning til å bære en slik kostnad.

 

Selv om vi ikke fikk flertall denne gangen så kommer ikke Senterpartiet til å gi opp. Vi vet at et godt læringsmiljø er avgjørende for elevenes læring. Et leirskoleopphold gir positive erfaringer og opplevelser som bidrar til dette. Derfor er gode minner, kunnskap om hav, fjell og medmennesker, opplevelse av samhørighet og ei ukes frihet fra den alminnelige hverdagen en god investering, både i kunnskap og læringsmiljøet. Det har vi råd til!