Meny
Bli medlem

Karakterer i barneskolen?

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus
I dagens skoledebatt er vurdering et viktig tema. Vurdering kan foregå på flere ulike måter, og hensikten er at en vurdering skal bidra til mer læring for den enkelte elev. Hva slags vurdering vil fremme læring for en 10-åring?

I barneskolen får elevene tilbakemeldinger muntlig og skriftlig. Elevene får da vite hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget. To eksempler kan være: «Neste gang du skriver en oppgave bør du….» eller det kan brukes poeng i f.eks. matematikk. Vi mener at en karakter ikke vil si en 10/11-åring noe mer enn disse formene for tilbakemelding.

 
Forskningen til Kirsti Klette viser at gode faglige tilbakemeldinger til eleven er et av de mest effektive virkemidlene lærere rår over. Skrevne tilbakemeldinger som inneholder nyttig informasjon, fungerer bedre enn tallkarakterer. OECD er også opptatt av vurdering, men ikke i form av tallkarakterer. Vi mener forslaget om tallkarakter ikke er faglig begrunnet!
 
En bedre skole skapes ikke kun av nye målverktøy. Vi mener det er viktig å fortsette jobben med å forbedre vurderingssystemet og lærerens kompetanse til å vurdere. Da må det legges til rette for at lærerne får større mulighet til etter- og videreutdanning, veiledning og erfaringsutveksling. Derfor er det et paradoks at Høyre, som tilsynelatende er opptatt av mindre byråkrati, ønsker å legge til flere rapporteringskrav. Sp mener læreren må få tid til å gjøre jobben sin; å undervise og gi elevene konstruktive tilbakemeldinger om «hva skal jeg oppnå?», «hvordan gjør jeg det?» og «hvor og hvordan går jeg videre?». 
 
La derfor barn være barn og slippe karakterpresset til de begynner på ungdomsskolen!
 
 
Marit Reistad, Nittedal Senterparti
Morten Vollset, Akershus Senterparti