Meny
Bli medlem

Katastrofalt dårlig tilbud til bøndene

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
- Statens tilbud til bøndene er katastrofalt dårlig, og jeg har stor forståelse for at mange bønder reagerer sterkt på dette, sier Irene Lange Nordahl, fylkesleder i Troms Senterparti.

-       Statens tilbud er ikke egnet til å nå målsettingen om et landbruk i hele landet, og jeg frykter konsekvensene dette kan få for bøndene i Troms, sier Nordahl.
 
I fjor la staten ved den rødgrønne regjeringa fram et tilbud til bøndene på 1020 millioner kroner, mens årets tilbud er på 150 millioner kroner. Dette tilsvarer kun en tiendedel av kravet.
 
– I klartekst betyr dette at Høyre og Frp vil øke inntektsforskjellen mellom bønder og andre grupper. Dette viser med all tydelighet hvilken holdning og mangel på respekt som Høyre og Frp har til landbruket, sier Nordahl.
 
For å kunne fortsette arbeidet med å tette inntektsgapet mellom andre grupper og bøndene la næringa opp til en gjennomsnittlig inntektsøkning pr. bonde på 35.000 kroner. Tilbudet fra staten er omtrent 10.000 kroner. Det utgjør ca. 60 % av den inntektsøkningen som andre grupper er ventet å få og vil sørge for å øke inntektsgapet.  
 
Tilbudet har i tillegg en klar dreining fra små til store bruk, og Listhaug nedprioriterer familiebruket i retning over mot et industrilandbruk.
 
Felles kvotetak på 1,2 millioner liter melk vil føre til en massiv sentralisering av melkeproduksjonen og utfordre dagens kanaliseringspolitikk. - Det vil bety mer melkeproduksjon på Østlandet på bekostning av Nord-Norge, sier Nordahl.
 
Senterpartiet gjør det klart at dagens tilbud er alt for dårlig – og vi mener Stortinget må ta ansvar om ikke Listhaug og regjeringen gjør det, avslutter Nordahl.
 
 
 
Fakta:
Jordbrukets krav hadde en ramme på 1,5 milliarder kroner, regjeringen tilbyr 150 millioner kroner.
Regjeringen vil bruke 250 millioner mindre over statsbudsjettet på matproduksjon i 2015 enn de gjør i dag, kravet fra jordbruket var å øke overføringene med 965 millioner kroner.
For å kunne fortsette arbeidet med å tette inntektsgapet mellom andre grupper og bøndene la næringa opp til en gjennomsnittlig inntektsøkning pr. bonde på 35.000 kroner. Tilbudet fra staten er omtrent 10.000 kroner. Det utgjør ca. 60 % av den inntektsøkningen som andre grupper er ventet å få og vil sørge for å øke inntektsgapet