Meny
Bli medlem

Kathrine Klevelands innlegg på ekstraordinært landsmøte i Senterpartiet 2014

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Kjære landsmøte! Jeg er glad vi bor i et demokrati. I år feirer vi som alle vet den norske grunnlovens 200 år-jubileum. Et av de tre overordnede målene for grunnlovsfeiringen er å skape økt deltagelse og engasjement i demokratiske prosesser. Det må vi i alle fall kunne si at Senterpartiet deltar aktivt til. Senterpartiet trenger nå en sterk, trygg og tydelig ledertrio som skal føre Senterpartiet opp og fram!

Nå har vi valgt Trygve Slagsvold Vedum til leder! Vestfolddelegasjonen gratulerer deg Trygve!

Gjennom arbeidet i Evalueringsutvalget ble jeg styrket i troen på Senterpartiet som et framtidsretta parti. Det å intervjue partifolk på alle nivåer i organisasjonen ga mot, og svar som handlet om så mye mer enn ledertrioen.

Sammen må vi bygge organisasjonen Senterpartiet sterkere, og utvikle og formidle den gode politikken vår videre. Det er et kontinuerlig arbeid - vi kan alltid bli bedre - og nå skal vi velge gode ledere.

Når det gjelder 1. nestleder er Vestfolds delegasjonen delt.

Jeg følger flertallet i valgkomiteen og vil sammen med fler stemme på deg Anne Beathe Tvinnereim, - fordi VI er overbevist om at det er best!

Flertallet fra Vestfold har gitt uttrykk for at de vil stemme på deg Ola Borten Moe, fordi DE mener det er best!

Begrunnelser for å velge dere begge har kommet godt fram - også her i dag!

Jeg har respekt for at ALLE i dag stemmer ut i fra egen overbevisning om hva vi mener er best for Senterpartiet videre.

Nesten halvparten av oss får ikke førstevalget vårt når det gjelder 1. nestleder. Da er det demokratiets styrke at alle som har ønsket det har kunnet delta i debatten fram til nå,

- og så er det demokratiets plikt å respektere flertallet og jobbe sammen videre etterpå.

I dag velger vi den ledertrioen som skal gå foran oss - utvikle politikk inspirere, motivere, engasjere, lede - og samle oss, , så vi - og mange fler - får lyst til å gå på Senterpartiveien videre!

For nå MÅ vi i Senterpartiet samle oss om gode politiske saker og formidle dem på slike måter at vi kommer oss opp og fram!

Godt valg!