Meny
Bli medlem

Kjære Midt-Norsk Travforbund, hesten treng gras, mennesket treng mat, matjorda må bevares!

Sist endret: 27.09.2020
De siste årene har vi hatt et rekordhøyt forbruk av dyrkamark til andre formål enn det å produsere mat.

Det er det lite fornuft i, for hvilke andre samfunnsinteresser er viktigere enn produksjon av mat? Kampen om dyrkajorda kan ikke overlates til den sterkeste, her må sunt bondevett benyttes.

I Norge produserer vi den maten vi skal ha og som lar seg produsere i vårt klima, men det utgjør kun 35% av det vi må ha for å brødfø egen befolkning, resten importerer vi. Det vil da si at vi kjøper opp mat fra andre matproduserende land, men i svært mange deler av verden har de værre klimatiske forhold enn oss og de har heller ikke oljepenger å kjøpe for, så de sulter. I andre deler av verden sulter de fordi andre land har kjøpt opp dyrkamarka og produserer mat til sine egne der. Er det da solidarisk å bygge ned matjorda?

Så, med bakgrunn i dette, hvor er det da best å legge nytt travsenter? Jo, i Klæbu. Hvor ellers kan travsporten bygge ut så mye de har bruk for til løpsdager, hverdager og trening? Bygge etter hvert som behovene kommer? Og attpåtil med lokalt travlag, grunneiere, lokalbefolkningen, fylkesmannen og lokale politikere i ryggen – og det uten å ta et eneste mål dyrkamark?

Når generalforsamlingen i Midt-Norsk Travforbund skal bestemme seg for lokalisering av travbanen, ber jeg om at jordvernet vil bety mye i arbeidet. Jeg kan ikke annet se enn at Klæbu er det eneste alternativet der området allerede står klart til å ta imot gravemaskinene, hvor tomteområdet ikke berører dyrket mark, og som også ligger ligger slik til at andre interesser som vil samlokalisere seg på anlegget enkelt kan etablere seg der.

Jeg antar at dere som driver med hestesport også er fult klar over verdien av dyrka mark. Mange av dere er selv gårdbrukere og alle spiser vi mat. Jeg oppfordrer dere til å bruke sunt bondevett i denne saken og gå for et anlegg som ikke bygger ned matjorda.

Gunn Iversen Stokke

Senterpartiet i Sør Trøndelag