Meny

Kjersti Toppe; Et angrep på lik rett til god helsehjelp

Sist endret: 16.03.2017 #Hordaland
Senterpartiet reagerer kraftig på den Nasjonale helse- og sykehusplanen som helseminister Bent Høie la frem på Ringerike sykehus i dag. Senterpartiet mener at Høies plan ikke svarer på utfordringene som er i norsk spesialisthelsetjeneste.

   Planen legger opp til en historisk sentralisering av norske sykehus og akuttberedskap. Høies plan er et angrep på velferdsstaten og lik rett til helse uansett hvor man bor. Planen Høie nå har lagt fram er et retningsvalg mot redusert kvalitet, høyere beleggsprosent og mer udemokratisk fjernstyring av sykehusene, sier nestleder i Helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp).

Regjeringen foreslår, med bakgrunn i dagens sykehusstruktur og organiseringen av helseforetakene, en veiledende nedre grense for akuttkirurgi på 60–80 000 innbyggere, og at dette tas inn som en føring i arbeidet med helseforetakenes utviklingsplaner.

 

Forslaget om at sykehus må minst ha befolkningsgrunnlag på 60 000 ? 80 000 for å ha akuttkirurgi er noe av det Toppe reagerer aller sterkest på.

 

-          Senterpartiet mener at sykehus må ha basiskompetanse i både kirurgi, medisin, anestesi i tillegg til røntgen og laboratorietjenester. Høie bommer totalt på det faglige med sine eksempler fra kirurgien. Det avanserte er i dag allerede sentralisert og spesialisert, det er det ikke noen uenighet om. Høie skyver dette foran seg og svekker dermed fagmiljø, utdanning og rekruttering ved de mindre sykehusene. På sikt betyr det nedleggelser, slår Toppe fast.

 

Toppe mener at de som blir rammet hardest av dette er de svakeste gruppene, kronikere og eldre, som mister sitt nære helhetlige tilbud.

  • Faglig sett er det helt misforstått at den eldre befolkningen ikke trenger kirurger, eldres symptomer er ofte vanskelig å raskt avklare og for å få et fullstendig bilde må kirurgene være på plass, sier Toppe.

Toppe er også bekymret for pasientbelegget og peker blant annet på at Norge allerede har den høyeste beleggsprosenten i hele OECD og nærmer seg 95%. Norge har kort liggetid på sykehusene og OECD og helsedirektoratet anbefaler beleggsprosent på 85.

 

-          Høie har overhode ikke tatt hensyn til dette. Når Høie i tillegg vil fjerne akuttkirurgien på flere av lokalsykehusene vil dette forverre situasjonen ytterligere. Pasientene forsvinner ikke selv om Høie sentraliserer. Hvert år legges tusenvis av pasienter på gangen i universitetssykehusene fordi avdelingene er fulle, sier Toppe.

 

Senterpartiet la i oktober fram sitt eget alternativ til nasjonal helse- og sykehusplan, en nettverksmodell for kvalitet i sykehusene og folkevalgt styring.

  • Vi har foreslått en nettverksmodell for utvikling av kvalitet der lokalsykehusenes rolle styrkes. Vår modell tar utgangspunkt i Norges desentraliserte sykehusvesen med både små og store sykehus. Lokalsykehusene skal fylles med innhold, ikke ribbes. Med vår modell vil vi sikre et godt fagmiljø og god rekruttering, avslutter Toppe.

For mer informasjon og flere kommentarer av Toppe kan rådgiver Cathrine Strindin Amundsen (40486032) eller Lars Vangen (99240187) kontaktes.