Meny

Kjersti Toppe: Kommunal psykiatrisatsing

Sist endret: 16.03.2017 #Hordaland
Byråd Dag Inge Ulstein (KrF) mener det er uansvarlig å gi bolig til en psykiatrisk pasient uten å følge opp. «? De har det bedre på sykehus enn i en kommunal bolig uten oppfølging», sier han til BT 30/7. Men hvem er det som har sagt at psykiatriske pasienter skal ha en bolig uten oppfølging?

Kommunal psykiatrisatsing!
 
 
Byråd Dag Inge Ulstein mener det er uansvarlig å gi bolig til en psykiatrisk pasient uten å følge opp.  «– De har det bedre på sykehus enn i en kommunal bolig uten oppfølging», sier han til BT 30/7.  Men hvem er det som har sagt at psykiatriske pasienter skal ha en bolig uten oppfølging?  Bergen kommune har som alle andre kommuner i landet et lovbestemt ansvar for å gi innbyggerne et forsvarlig og verdig helse- og omsorgstilbud.
 
Dette ansvaret er diagnoseuavhengig. Det betyr at det gjelder for alle innbyggere, uavhengig av hvilken sykdom eller plager som ligger bak hjelpebehovet. Bergen kommune har selvsagt en plikt til å gi mennesker med psykiske lidelser et tilrettelagt botilbud med nødvendig oppfølging, på samme måte som Bergen kommune gir hjelp og oppfølging i hjemmet til mennesker med andre sykdommer eller funksjonsnedsettelser! Når pasienter er ferdig med utredning og sykehusbehandling, så trenger de - og har krav på - oppfølging i den kommunen de bor.
 
Tenk deg om Ulstein hadde uttalt det samme om mennesker med psykisk utviklingshemming, eller om eldre mennesker med funksjonsnedsettelser, eller om voksne med alvorlig somatisk sykdom eller som taper funksjon etter f.eks trafikkulykker. Dersom de ikke klarer seg alene i egen bolig uten hjelp – da får de bo på sykehus.  Leve livet på institusjon?  Jeg trodde dette var holdninger som vi for lengst var ferdig med.  Byrådet i Bergen  har i mange år – helt bevisst ikke gjort nok for å gi innlagte i psykiatrien kommunale bolig – og omsorgstilbud. De har helt bevisst latt mennesker med psykiske lidelser bo på institusjon.
 
Andre kommuner i Hordaland har tatt dette ansvaret. Se til Radøy kommune i Nordhordland, som har investert og gitt pasienter med psykiske lidelser et tilrettelagt kommunalt botilbud - med oppfølging! Dette koster kommunen dyrt, men de har prioritert verdighet for de svakeste pasientgruppene først. Det gjør ikke Bergen kommune, og det er trist å erfare.  Byrådet forskjellsbehandler pasienter ut fra diagnose og driver ansvarsfraskrivelse for en pasientgruppe som har få sterke talerør.
 
Psykiatrien har bak seg en statlig opptrappingsperiode som var vellykket. Bergen kommune bygget også opp det kommunale botilbudet i denne perioden.  Jeg får klare meldinger om at denne satsingen nå er stoppet opp, på tross av at ingen midler er kuttet, men videreført i rammetilskuddet til kommunene.
 
Jeg har derfor tatt til ordet for en kommunal opptrappingsplan for psykiatrien. Det betyr øremerka midler. Slik situasjonen er i Bergen, kan vi ikke leve med.  Det er tre hovedtiltak som må til i en ny kommunal satsing. 1) Etablering av nye tilrettelagte boligtilbud - med faglig oppfølging. Alle, uansett diagnose, må sikres retten til å bo i en kommune. 2) Gi alle kommuner plikt til å etablere psykiatriske akuttilbud. Nå stenger kommunale psykiatritilbud etter klokken 1600. 3) Mange flere kommunepsykologer.  Bare slik kan vi drive effektiv forebygging og tidlig innsats.
 
En kommunal opptrappingsplan for psykiatrien må føre til en holdningsendring. Den må få kommunene til å våkne opp.  Det må merkes økonomisk for  kommuner som  viser feile holdninger og våger å nedprioritere tilbudet til psykiatriske pasienter, bare fordi de er psykiatriske pasienter. Den tid må være forbi.
 
Kjersti Toppe
Stortingsrepresentant Senterpartiet