Meny
Bli medlem

Kjersti Toppe med spørretimespørsmål om Rjukan Sykehus

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Kjersti Toppe (Sp) har levert inn følgjande spørretimespørsmål til Helse-og omsorgsminister Bent Høie: «Sykehuset Telemark HF har den 1.10.14 utlyst leigekontrakt for ledige sjukehuslokale i Kragerø og Rjukan( på DOFFIN). Tinn kommune var ikkje informert på førehand og utlysinga kom som ei overrasking. Den vedtekne Utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF la vekt på at omstillingar og vidare bruk sjukehuslokale skulle skje i eit samarbeid med kommunane. Vil helseministeren be Sjukehuset Telemark HF trekke tilbake utlysinga inntil føretaket har gått i reell dialog med vertskommunane?»

.