Meny
Bli medlem

Kjersti Toppe spør helseministeren om hjemmedialyse i Telemark

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Kjersti Toppe har sendt følgende spørsmål til helseministeren: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til helse- og omsorgsministeren: Er det gjort endringer i statens bidrag til finansiering av hjemmedialyse i Telemark og i andre deler av landet og hvilke tiltak vil Helse- og omsorgsministeren sette i verk for å sikre en finansiering slik at pasienter ikke mister tilbud om hjemmedialyse i Telemark eller andre deler av landet? Dette på bakgrunn av oppslag i dagens NRK Telemark.

 

Begrunnelse:

9. april 2015 meldte NRK at Sykehuset Telemark ikke lenger får refundert utgiftene fra staten for pasienter som gis hjemmedialyse, noe som vil si omkring 200 000 kroner per pasient.

Dialyse gjør det mulig for pasienter med nyresvikt å leve et aktivt liv på tross av sin alvorlige sykdom.

Tilbudet om hjemmedialyse er for mange av pasientene som benytter seg av dette avgjørende for å kunne gå på skole og være i arbeid. Mange av pasientene kan i langt større grad opprettholde et vanlig dagligliv, enn tilfellet vil bli om de må bruke mye tid på reise og behandling ved et sykehus. Fagmiljøet ved Sykehuset Telemark sier at pasientene som hjemmedialyse er riktig for opplever større livskvalitet når de får et slikt tilbud.