Meny

Kjersti Toppe støtter Ruth Grung (A) om pressestøtten: - Dette blir vanskelig å forsvare

Sist endret: 16 03 2017
Grung og Toppe reagere på regjeringens forslag om å innføre egne Oslo-satser for riksdekkende aviser, der Oslo skal få 35% mer enn avisene i Bergen, Trondheim og Stavanger. - Dette er uhensiktsmessig sentralisering, sier Toppe, og jeg er blir overrasket om forslaget blir vedtatt.

Bergens Tidende skriver:

- Dette er jo skikkelig hårreisende, og veldig vanskelig å forsvare. Hvis dette blir vedtatt, så blir jeg veldig overrasket. Men det vitner om klassisk Oslo-arroganse, sier Kjersti Toppe.

I forslaget til ny mediestøtte foreslår regjeringen tre ulike satser: Medier i Oslo skal få 35 prosent mer enn medier i Stavanger, Bergen og Trondheim. Departementet begrunner nyorienteringen med at riksaviser i dag stort sett ligger i hovedstaden.

For Dagen i Bergen er det en fattig trøst.

- Fordi vi har hovedkontor i Bergen, vil vi motta 4,1 millioner mindre i pressestøtte enn om vi hadde hatt hovedkontor i Oslo. Med dette forslaget tvinger regjeringen oss til å flytte østover, raser redaktør Vebjørn Selbekk i torsdagens BT.

Statssekretær i Kulturdepartementet Mina Gerhardsen forsvarer vedtaket:

- Det er et annet utgiftsnivå i Oslo. Lønningene, utleiekostnadene og distribusjonsavgiftene er høyere. Konkurransesituasjonen er også en helt annen, argumenterer Gerhadsen i dagens papiravis.

- Dette med utgiftsnivået i Oslo kjøper jeg ikke. Hvis en skal legge en slik argumentasjon til grunn bør Oslo få mer til alt. Det vil igjen være å støtte en utvikling med uhensiktsmessig sentralisering, svarer Kjersti Toppe (Sp).

Bakgrunnen for regjeringens endringsforslag er at dagens støttekategori til såkalte "riksdekkende meningsbærende aviser" har fått kritikk for å være upresis. Ved å innføre en egen Oslo-sats som kompenserer for høyere utgifter, etablerer man en ordning som trolig vil kunne bli akseptert av en ESA-domstol. 

Også Steinulf Tungesvik (Sp), tidligere statssekretær for Sp-leder Liv Signe Navarsete, har lite til overs for tenkningen.

- Dette er en viktig avsløring. Jeg kan ikke skjønne at forslaget kan bli stående sånn som det står nå.

Tungesvik mener argumentasjonen om at lønn, husleie og distribusjonsutgiftene i Oslo er så mye høyere ikke holder mål.

- Slik er det jo ikke, og derfor er heller ikke andre statstilskuddsordninger innrettet slik. Dette må det rettes opp i i dag, skriver han på Facebook