Meny

Kjersti Toppe: -Sykehustilbudet må avgjøres i Stortinget

Sist endret: 16.03.2017 #Hordaland
Sp krever full stans i nedleggelse og større endringer ved norske sykehus. - Vi frykter snik-nedleggelser bak Stortingets rygg, sier Kjersti Toppe som er medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

 

Pressemelding

 

Sykehustilbudet må avgjøres i Stortinget

 

Senterpartiet krever full stans i nedleggelse og større endringer ved norske sykehus.

  • Vi frykter snik-nedleggelser bak Stortingets rygg, sier Kjersti Toppe som er en av forslagsstillerne og Senterpartiets medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

I dag fremmer flere av Senterpartiets stortingsrepresentanter et forslag i Stortinget om at nasjonal sykehusplan må vedtas i Stortinget før en endrer akutt- og fødetilbudet ved sykehusene rundt om i landet. Dette betyr full stopp i nedleggelsene som nå er planlagt ute i foretakene.

  • Det er en bred politisk enighet om at vi ønsker en bedre folkevalgt styring av sykehusene. En politisk behandling av en Nasjonal sykehusplan må ligge til grunn for fremtidens sykehusstruktur og hvilke tilbud folk skal ha på sitt sykehus, sier Kjersti Toppe

Forslagsstillerne mener det er svært uheldig om slike store struktur- og oppgaveendringer skjer samtidig som departementet utarbeider en styrende nasjonal helse- og sjukehusplan som i følgje Regjeringsplattformen skal inneholde: «en definisjon av innholdet i ulike typer sykehus, struktur i spesialisthelsetjenesten, behovskartlegging, utstyrsbehov og investeringsplaner».    Forslagsstillerne mener derfor at pågående og planlagte omstillinger av vesentlig karakter, må behandles av Stortinget i den varslede helse- og sjukehusplanen.

  • En nasjonal plan for sykehusene er null verdt om det allerede er gjort vesentlige endringer ute i helseregionene, nå må Høie ta ansvar for at sykehusplanen hans skal bli reell og stoppe de pågående prosessene, sier Kjersti Toppe.

 

Det er flere eksempler på prosesser som nå pågår, hvor det er foreslått nedleggelse av tilbud ved flere sykehus, samtidig som det arbeides med en nasjonal sykehusplan. Blant eksemplene er nedleggelser av tilbud ved Kragerø, Rjukan og Flekkefjord for å nevne noen.

  • Senterpartiet er helt klare på at vesentlige endringer i sykehusene eventuelt må vedtas av stortinget gjennom en nasjonal sykehusplan, avslutter Toppe.

 

Dokument 8-forslaget fremmes i Stortinget i dag av representantene Kjersti Toppe (SP), Per Olaf Lundteigen (SP), Geir Pollestad (SP) og Ivar Ordnes (SP).