Meny
Bli medlem

Kjøp mer norsk

Sist endret: 27.09.2020
Arbeidsledigheten i Norge er stigende. I løpet av 2015 passerte Norge Tyskland i arbeidsledighet for første gang på mange år, skriver leder i Sp Trygve Slagsvold Vedum.

 

- Av Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

Mange av arbeidsplassene som nå forsvinner er i privat sektor som i mange år har levd godt på gode tider i oljebransjen. I perioder med nedgang i økonomien kan det offentlige på ulike måter bidra til å dempe fallet. Da finanskrisen rammet Norge i 2008 lanserte den rødgrønne regjeringen en tiltakspakke der det offentlige satte i gang en rekke prosjekter som skapte arbeidsplasser i privat sektor. Norge kom velberget gjennom finanskrisen den gang. Nå står vi på nytt overfor en økonomisk situasjon som krever at det offentlige bruker sine ressurser for å skape arbeidsplasser og vekst i Norge.

Det offentlige kjøper årlig inn varer og tjenester for enorme summer hvert år. I 2013 var innkjøpene på omkring 430 milliarder kroner. Dette er store verdier som i størst mulig grad bør brukes til å skape arbeidsplasser og vekst i Norge, spesielt i økonomiske nedgangstider.

Arbeidet med å planlegge et nytt regjeringskvartal etter terrorangrepet 22. juli er nå i gang. Prosjektet er anslått til å koste rundt 15-16 milliarder kroner. Senterpartiet mener at det offentlige i dette prosjektet må kjøpe byggematerialer og arbeidskraft fra norske firmaer i stedet for utenlandske. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å legge alle større offentlige innkjøp ut på anbud som bedrifter i hele EØS-området kan konkurrere om. Dersom pris er det kriteriet i anbudet som vektlegges mest, vil ofte norske bedrifter bli utkonkurrert av utenlandske bedrifter. Vektlegger vi derimot andre kriterier høyt – som for eksempel kvalitet, ivaretakelse av norsk byggeskikk eller arbeidstakeres rettigheter – vil norske bedrifter være bedre rustet til å vinne anbud.

Da ny hovedflyplass på Gardermoen ble bygget, ba Stortinget om at ivaretakelse av norsk byggeskikk skulle være et anbudskriterium. Det førte til økt bruk av tre som byggemateriale, noe som igjen kom norsk treindustri til gode. En lærdom fra tidligere innkjøp er at det offentlige også bør gi norsk industri forsknings- og utviklingsmidler som utvikler nye byggemetoder eller – materialer slik at norsk næringsliv blir enda mer konkurransedyktig i framtida. Etter Senterpartiets mening er det god samfunnsøkonomi å bruke fellesskapets midler – norske skattepenger – til å investere i framtidas norske arbeidsplasser.

Senterpartiet kommer om kort tid til å fremme forslag i Stortinget om å bruke prosessen med å bygge et nytt regjeringskvartal til å styrke norsk næringsliv. Vårt mål er at byggingen av Norges nye regjeringskvartal skal skape nye arbeidsplasser i norsk industri og næringsliv: Ikke minst synes Senterpartiet det er viktig at disse symbolbyggene skal ha være bygget god norsk byggeskikk og med tradisjonelle norske materialer som trevirke og stein.