Meny
Bli medlem

Klar melding fra Stortinget om fremtidige jordbruksoppgjør

Sist endret: 27.09.2020
Flertallet i Stortingets næringskomite slår fast at økt selvforsyningsgrad er avhengig av at økt matproduksjon skal være med grunnlag i norske ressurser, skriver Geir Pollestad.

 

Geir Pollestad, stortingsrepresentant Senterpartiet. 

Næringskomiteen har nå avgitt sin innstilling om jordbruksoppgjøret 2014. Konklusjonene har vært klar siden KrF og V valgte å inngå en avtale med regjeringspartiene om oppgjøret.

 

Det var en avtale som gjør at inntektsforskjellene mellom landbruket og andre grupper øker neste år. Det er en avtale der familiebrukene, distriktsjordbruket og kornprodusentene er de store taperne.

 

Senterpartiet har sammen med Arbeiderpartiet lagt frem forslag om at årets jordbruksoppgjør må bli like bra som fjorårets oppgjør. Det vil si 575 millioner kroner mer enn det V og KrF fikk til med regjeringen. Det ønsker ikke KrF og Venstre å bidra til.

 

Fra Senterpartiets side har vi ønsket å få flertallet i komiteen til å legge noen klare føringer for kommende landbruksoppgjør, og jeg mener vi langt på vei har lykkes med det.

 

Senterpartiet, Ap, KrF og V sier i innstillingen at forslaget regjeringen la frem ikke i tilstrekkelig grad var i samsvar med målene om økt matproduksjon, økt selvforsyningsgrad, landbruk i hele landet, variert bruksstruktur, økt inntekt for aktører i landbruket og bedre tilrettelegging for rekruttering.

 

Disse partiene skriver også at statens tilbud ikke i tilstrekkelig grad la opp til rammevilkår og virkemidler for å sikre lønnsomhet for små og mellomstore bruk. I tillegg slår flertallet fast at økt selvforsyningsgrad er avhengig av at økt matproduksjon skal være med grunnlag i norske ressurser. Flertallet sier klart at dette må legges til grunn ved utforming av landbrukspolitikken.

 

Dette er realiteter som landbruksministeren og regjeringen må ta inn over seg. Senterpartiet, AP, KrF og V understreker at økt lønnsomhet i landbruket er stortingets vedtatte politikk. Og for ordens skyld skriver vi i innstillingen også at regjeringen i fremtidige oppgjør må ta utgangspunkt i stortingets forutsetninger for landbrukspolitikken.

 

Det er mitt syn at landbruksministeren har fått klar beskjed fra stortingsflertallet om at hun er på ville veier. Jeg håper at norske matprodusenter i kommende år skal slippe den uroen som regjeringen har skapt for landbruket denne våren.