Meny
Bli medlem

Klare til kamp!

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet i Sør-Trøndelag har vært opptatt av å gi valgkomiteen ro i sitt arbeide i en krevende tid for Senterpartiet. Nå har de levert sin innstilling til nytt sentralstyre, og det vil bli opp til landsmøtedelegatene å avgjøre hvordan sammensettingen av Senterpartiets nye ledelse vil bli.

Vi håper på en god og ryddig prosses fremover der de ulike fylkeslagene, og partimedlemmene snakker opp sine kandidater til verv, og ikke det motsatte. Bare slik kan vi velge en ledelse på landsmøtet den 7. april, som hele partiet vil stille seg bak etter at landsmøtet er avviklet - uansett utfall.

Vi er imidlertidig klare til kamp, og kommer til å støtte mindretallets forslag på Ola Borten Moe til vervet som 1. nestleder sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Senterparti Jarle Martin Gundersen.

Fylkesårsmøtet ga oss et klart mandat, og den enorme støtten vi har fått signalisert fra alle deler av landet, og på ulike nivå i partiet de siste ukene, gjør at det for oss er helt åpenbart at landsmøtet må ta stilling til om de ønsker Ola med videre i partiets ledelse eller ikke. Vi opplever at han har stor støtte gjennom å ha opparbeidet seg en tillit og troverdighet som aktiv i partiet over flere år, og at han er en person mange mener det er viktig å ha med på laget videre.

For flere kommentarer kontakt Jarle Martin på tlf: 94 88 20 60