Meny
Bli medlem

Klart for ny utbygging i Nordsjøen

Sist endret: 27.09.2020
Kongen i statsråd anbefalte i dag utbyggingen av olje- og gassfunnet Oseberg Delta 2 i Nordsjøen. Utbyggingen utløser investeringer på nærmere åtte milliarder kroner. Prosjektet er helt i tråd med regjeringens politikk for effektiv utnyttelse av ressursene i de modne delene av sokkelen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

 

Kongen i statsråd anbefalte i dag utbyggingen av olje- og gassfunnet Oseberg Delta 2 i Nordsjøen. Utbyggingen utløser investeringer på nærmere åtte milliarder kroner.

- Oseberg Delta 2 er et meget lønnsomt prosjekt som vil bidra til langsiktig drift på Oseberg. Fleksibiliteten i utbyggingen legger til rette for en best mulig ressursutnytting på feltet samt videreutvikling av fremtidige funn i nærområdet. Prosjektet er helt i tråd med regjeringens politikk for effektiv utnyttelse av ressursene i de modne delene av sokkelen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Oseberg Delta 2 bygges ut med to havbunnsrammer som skal knyttes til Oseberg feltsenter for prosessering og eksport.

Oseberg Delta 2 representerer andre fase av utbyggingen av Delta-strukturen som ble satt i produksjon i 2008. Planlagt produksjonsstart for Oseberg Delta 2 er 1. kvartal 2015.

Om Oseberg Delta 2:
Område: Nordlige Nordsjøen
Funnår: 2008
Hydrokarbontype: olje og gass
Reserver: 77 mill. fat oljeekvivalenter
Investeringer: 8 milliarder kroner
Operatør: Statoil Petroleum AS (49,3 %)
Øvrige rettighetshavere: Petoro AS (33,6 %), Total E&P Norge AS (14,7 %) og ConocoPhillips Skandinavia AS (2,4 %)