Meny
Bli medlem

Kledde av regjeringens utdanningsløfter

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland
Stortingsrepresentant og 2.nestleder i utdanningskomiteen, Anne Tingelstad Wøien, sammenlignet regjeringens målsetninger i utdanningspolitikken med eventyret om «Keiserens nye klær» i trontaledebatten i Stortinget.

- Keiseren går ikke i nye klær, han har på seg de gamle som den forrige keiseren brukte, sa Tingelstad Wøien med referanse til at flere av de tiltak som den nye regjeringen har listet opp i regjerings- og tiltredelserklæringen allerede er fremmet av den forrige regjeringen.

- Senterpartiet er glad for at regjeringen vil kle på seg arveklær og videreføre det vi fikk gjennomslag for i forrige periode, men å framstille det som ny politikk og et løft er en bløff, sier Anne Tingelstad Wøien.

 

Tingelstad Wøien stilte videre spørsmål ved troverdigheten i regjeringens formuleringer om mindre byråkrati i skolen og målet om å gi mer tillitt til læreren. - Denne tilliten ser for meg dessverre ikke ut til å være direkte rettet mot den profesjonelle lærer. Regjeringsplattformen sier tvert i mot at det skal bli mer kontroll, sa Tingelstad Wøien og viste til punktene i regjeringserklæringen om at læringsresultatene skal kartlegges fra 1.klasse og gjøres offentlige og at regjeringen vil vurdere om en skal innføre flere skriftlige avgangseksamener. -Det vitner ikke akkurat om tillit og forenkling, men vil i praksis føre til det motsatte, sier Tingelstad Wøien.

 

- Jeg håper den nye kunnskapsministeren vil lytte til de som har gått ett annet skoleløp enn det akademiske. Som ikke har hatt 5 og 6 i alle fag,  som ikke har trivdes så godt på skolen, og de som har hatt en følelse av å ikke «få det til». At han lytter til de som har vært mobbet og til de som strever i livet sitt samtidig som de skal gå på skolen. Jeg håper også han lytter til foreldrene til disse ungene og de som har vært lærere deres, sa Tingelstad Wøien i debatten.