Meny
Bli medlem

Klimaarbeidet står bom fast!

Sist endret: 27.09.2020
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft hadde lite konkret å komme med, da opposisjonen i dagens spørretime utfordret henne på regjeringens klimaarbeid. Senterpartiets Geir Pollestad stilte statsråden til veggs med spørsmål om hvorfor regjeringen ikke handler i tråd med det de sier de vil.

Pollestad påpekte at regjeringen har sagt de vil styrke klimaarbeidet, samtidig som de har gjort en rekke grep som går i stikk motsatt retning. Pollestad ramset opp forslag fra regjeringen som: kutt i CO2-kompensasjonordningen, kutt i skog- og klimasatsingen, reversere den foreslåtte elavgiftøkningen, omlegging av bilavgiftene i en mindre klimavennlig retning, avviklet energiflisordningen og kuttet i Transnova.

Senterpartiet mener statsråden skyver problemene foran seg og mangler handlekraft.
På direkte spørsmål kunne ikke statsråden gi et eksempel på noe som regjeringen i løpet av fire måneder har gjort til gode for klimaet. Dette holder ikke mål for en regjering som gang på gang gjentar at de vil styrke klimaforliket. Statsråden sier at forliket står fast – spørsmålet nå er vel heller om forliket bare står bom fast, sier Senterpartiets miljøpolitiske talsmann.