Meny
Bli medlem

Klok konklusjon fra Konkurransetilsynet

Sist endret: 27.09.2020
? En situasjon hvor NorgesGruppen i realiteten ville fått enda større markedsmakt i det norske dagligvaremarkedet ville vært helt uholdbart, sier Senterpartiets næringspolitiske talsperson Marit Arnstad.

Konkurransetilsynet legger vekt på at NorgesGruppen og Ica har høye markedsandeler nasjonalt, og i tillegg en særlig sterk posisjon i lokale markeder i deler av landet. Videre fremholder tilsynet at avtalen mellom de to kjedene vil gjør det mulig å utnytte markedsmakt, og dette kan svekke konkurransen til skade for forbrukerne.
 
– Jeg er bekymret for at mer makt over tid har blitt samlet på færre hender i dagligvarekjedene og industrien, sier Arnstad. -Åpen og rettferdig konkurranse er viktig for både leverandører og forbrukere.
 
Nå blir det opp til regjeringa å fastholde Konkurransetilsynets konklusjon, og starte arbeidet med utfordringene i dagligvaresektoren. Mer ansvarliggjøring av dagligvarebransjen er den viktigste veien vi kan gå for å sikre at forbrukerne får bedre utvalg, riktig pris, god tilgjengelighet og kvalitet.