Meny
Bli medlem

Kommunebudsjett i Hjartdal: Skattesjokk i 2014

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Hjartdal Senterparti, sammen med Kristelig folkeparti, kan ikke slutte seg til budsjettframlegget fra flertallet i formannskapet (Arbeiderpartiet) og har ett annet framlegg til budsjett. Senterpartiet kan ikke gå inn for nivået på eiendomsskatten , en ny skatt i Hjartdal fra 2014, satt til høye, 12 millioner av flertallet i formannskapet, og nær tre millioner mer enn det rådmannen gjorde framlegg om. Senterpartiet foreslår heller å senke nivået i rådmannsframlegget, samt gi fritak for verna/verneverdige hus, nye bustadhus og lags /forenings hus., skriver leder Ken Skeie og gruppeleder Gunvald Tho.

 

 I langtidsbudsjettet fram til 2017 vil Senterpartiet at det blir bygd omsorgsbustader, og at Sauland skule får en solid opprusting. Det er ikke økonomi i kommunen til å bygge storstue/flerbrukshall,I Sauland i denne perioden, den bør islegges på ubestemt tid.. Rådmannen har heller ikke funnet rom for ei slik investering. Arbeiderpartiet sitt budsjettframlegg vil gi kommunen ei lånegjeld på langt over hundre millioner, så ved økt rentesats , nye driftsutgifter og andre, kanskje mer nødvendige investeringer, vil  eiendomsskatten snart  nå maks grense..  Skolene i Hjartdal og Tuddal vil på nytt komme i faresona for nedlegging (noe Sp er sterkt imot), og en kommune ute av økonomisk balanse, er ett lett offer i en kommunesammenslåingsprosess, som sannsynligvis tar de svakeste kommunene først.

Senterpartiet er skuffa over at flertallet vil legge ned biblioteket i Hjartdal, da biblioteket blir brukt til bl.a barneforestillinger og kulturformidler også. Og vi fikk heller ikke støtte for framlegget om å styrke rådgivinga ved landbrukskontoret i kommunen. Sp og Krf gjør framlegg om at godtgjørelsen  til politikerne blir satt ned til det nivået som var i forrige periode, noe som ville ført til en utgiftsreduksjon på vel 750 000 kr i økonomiplanperioden.  Men det gikk flertallet  i formannskapet imot. Senterpartiet mener at i økonomisk stramme tider, må også de folkevalgte yte sitt. Makt gir ansvar, skal det ikke være slik i Hjartdal også?

 Ken Skeie, leder i Hjartdal Sp

Gunvald Tho, gruppeleder, Sp