Meny

Kommunekartet må tegnes lokalt

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Den blåblå regjeringen starter i feil ende når den går inn for en reform for drastisk å redusere antall kommuner i Norge. Spørsmålet bør ikke være hvor mange kommuner vi skal ha, og hvor store de bør være. Nei, først og fremst bør vi spørre oss sjøl hva slags lokalsamfunn vi ønsker oss.

Senterpartiet er ikke mot kommunesammenslåing, men vi mener det skal være opp til kommunene selv å bestemme. Hvis naboer skal finne sammen må det skje på andre premisser enn det dagens regjering legger opp til. Trusler er sjelden en god løsning.

Når Dovre og Lesja nå vil utrede en kommunesammenslåing, er det ikke på grunn av pisken til Jan Tore Sanner, men fordi de to kommunene ser for seg at de kan bli bedre sammen enn hver for seg. I bunnen ligger en helt klar enighet om at de nære tjenestene, de som betyr noe for folk i hverdagen, som barnehage og skole, fortsatt skal være nettopp det - nære. Dovre og Lesja går inn som likeverdige parter, det er ingen storesøster som sluker en lillebror.

Det er neppe avstanden til rådhuset som betyr mest for folk, men trygghet og trivsel i hverdagen. De kommunale tjenestene er viktige, men så lenge folk opplever at de er tilfreds med de tjenestene de får, med skolen og barnehagen, med byggesaksbehandlingen og med hjemmetjenesten, så handler livet om svært mange andre ting. Kommunene har også et ansvar for næringsutvikling, stedsutvikling og arealbruk. For en del kommuner, ikke minst i utkantene, kan det være en fordel å forene krefter på disse områdene. Det kan bidra til å skape økt mangfold, større rom for kreativitet og nyskaping, flere arbeidsplasser og sosiale arenaer – på sikt også tilflytting. 

Den blåblå regjeringen viser en grunnleggende mistillit til norske kommuner. Ikke bare er de for tvangssammenslåing, og mener at en spørreundersøkelse blant innbyggerne er jevngodt med en folkeavstemming. Nå er det også foreslått at låneopptak i alle kommuner, i perioden 2015-2017 må godkjennes av fylkesmennene. Regjeringen snakker varmt om økt selvbestemmelse i kommunene, men det skal tydeligvis bare gjelde de kommunene som adlyder ordre.

Senterpartiet har tiltro til at folk ute i kommunene skjønner og vet sitt eget beste og at de greier å se forskjell på stordriftsfordeler og stordriftsulemper. Kommuner som vil utrede en sammenslåing bør gjøre det. Men det må være fordi det vil tjene innbyggerne, ikke fordi Høyre og FrP truer med tvang.

Styret i Oppland Senterparti
ved leder Bengt Fasteraune