Meny

Kommuner å flytte til - ikke fra!

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Oppland Sp oppfordrer nå alle sine folkevalgte og tillitsvalgte til å jobbe for å sette i gang tiltak i sine kommuner, som kan bidra til at utenlandske tilflyttere blir godt inkludert i lokalsamfunnet, trives og blir boende over tid.

Folketallet i Oppland vokser. For de fleste av våre kommuner skyldes det ene og alene innvandring, både fra Europa, men også fra resten av verden. Uten utenlandsk tilflytting ville flertallet av opplandskommunene hatt folketallsnedgang i 2012.

Oppland Senterparti går nå ut og oppfordrer alle sine folkevalgte og tillitsvalgte til å arbeide aktivt for å sette i verk tiltak ute i kommunene, som kan bidra til at utenlandske tilflyttere, både arbeidsinnvandrere og flykninger, blir godt inkludert i lokalsamfunnet, trives og blir boende over tid. Det må tas grep slik at alle innvandrere får mulighet til å lære norsk, komme seg inn i arbeidslivet på en god måte og skaffe seg en anstendig plass å bo.

I går møtte leder i Oppland Senterparti, Ivar Odnes, og statssekretær i KRD, Eli Blakstad (Sp), tre av dem som har flyttet til Øystre Slidre fra utlandet de senere årene. Dennis Van Boxmeer fra Nederland, Liya Ghirmay fra Eritrea og Ramune Balciunaite fra Litauen fortalte om hvilke utfordringer de har møtt som tilflyttere, hvordan de har funnet seg til rette, og hva det offentlige kan bidra med for at de skal trives og bli værende. Alle trakk fram språk og tilknytning til arbeidlivet som en avgjørende faktor. 

Ivar Odnes i samtale med Liya Ghirmay fra Eritrea. 

Se innslag fra Østnytt her. 

I sin oppfordring til de folkevalgte og tilllitsvalgte har Oppland Sp samlet flere forslag til hvilke tiltak som kan settes i verk, om alt fra velkomstbrev tilpasset ulike tilflyttergrupper, fagrettet språkopplæring i bedrift og kompetansekartlegging hos arbeidsinnvandrere og deres samboere og ektefeller. En måte å inkludere på er også å trekke tilflyttere inn i mangfoldet av frivillig arbeid som foregår ute i kommunene. 

Eli Blakstad fikk høre om nederlandske Dennis Van Boxmeer sine erfaringer med å flytte til Øystre Slidre. T.v. varaordfører i Øystre Slidre, Magnhild Strand. 

Oppland Senterparti oppfordrer også sine folk i kommunene til å følge opp anmodningen som nylig har kommet fra IMDi om å bosette flere flykninger. Hittil i 2013 har både Oppland og Hedmark bosatt færre flykninger enn de er bedt om. For 2014 anmoder IMDi om at Oppland skal bosette 455 flykninger.