Meny
Bli medlem

Kommuner må ikke slås sammen med tvang

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Regjeringen vil ikke garantere frivillig kommunesammenslåing. Det skal være «unntaksvis tvang». Dette er nok et konstruert begrep som vi skal få høre ofte i tida framover. Men det finnes sjølsagt ikke noe som heter «unntaksvis tvang». Tvang er tvang, enten man bruker det ofte eller sjelden, skriver Marit Arnstad.

 

 

 

 

 

Av Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet.

 

Kommunesammenslåing kan være bra. Det er bra når det er lokalt initiert, når det er frivillig, og når det avholdes lokal folkeavstemning om en ønsker å gjennomføre det. Det er det som har skjedd i Inderøy og Mosvik i mitt hjemfylke. Da jeg spurte senterpartiordfører Ida Stuberg om hvorfor det har gått bra, sa hun at skal du klare å slå sammen kommuner, må det raushet og respekt til. Det er bare frivillighet og den lokale folkeavstemningen som bidro til at vi fikk den rausheten og respekten som trengtes.

 

Senterpartiet støtter ikke regjeringens opplegg til kommunereform. Vi deltar gjerne i en debatt om reformer som styrker kommunesektorens rolle, og vi bidrar gjerne til vedtak som reduserer omfanget av statlig styring. Men det er ikke det Stortinget har til behandling. Styrking av kommunenes og fylkeskommunenes rolle i offentlig forvaltning er ikke et spørsmål om å fjerne et visst antall av landets kommuner. Det er et spørsmål om vilje til desentralisering av oppgaver fra stat til lokalt nivå. Det har vi ikke fått oss forelagt.

 

Senterpartiet deler gjerne regjeringens syn når den sier at den vil ha en kommunestruktur som er tilpasset morgendagens utfordringer, men den naturlige oppfølgingen av det synet ville sjølsagt ha vært at Stortinget hadde fått seg forelagt hva slags oppgavefordeling regjeringen ser for seg mellom de ulike forvaltningsnivåene i framtida. Hvilke oppgaver skal kommunene løse og hvilke oppgaver skal fylkene og staten løse. Det har Stortinget ikke fått.

 

Debatten om kommunereformen har blitt en merkelig debatt. Det har blitt en debatt av klisjeer. Nyordet «robust» er kanskje det beste eksempelet. Det er en debatt uten innhold, bare med et lønnlig håp om at fylkesmenn og ordførere skal komme opp med forslag til struktur slik at regjeringen slipper å ta stilling til det.

 

Lokaldemokratiet er viktig, og det fungerer faktisk godt også i kommuner med lavt folketall. Det fungerer godt også i de kommunene som samarbeider, enten gjennom interkommunalt samarbeid eller samkommune. Det har jo blitt sett på som utfordrende demokratisk fra regjeringens side. Men det er en langt større demokratisk utfordring at regjeringspartiene ikke vil ha folkevalgt styring av helseforetakene enn det er at kommuner samarbeider seg imellom.

 

Regjeringen vil ikke garantere frivillig kommunesammenslåing. Det skal være «unntaksvis tvang». Dette er nok et konstruert begrep som vi skal få høre ofte i tida framover. Men det finnes sjølsagt ikke noe som heter «unntaksvis tvang». Tvang er tvang, enten man bruker det ofte eller sjelden.

.