Meny
Bli medlem

Kommunerammen må økes hvis tjenestenivået skal opprettholdes

Sist endret: 27.09.2020
Hvis kommunene og fylkeskommunene skal opprettholde sitt tjenestenivå samtidig som de løser de nye oppgavene som staten pålegger dem, må inntekstrammen økes, sier Heidi Greni i Senterpartiets kommunalfraksjon. Derfor øker Senterpartiet kommunerammen med 3 milliarder hvilket betyr en ramme på 7,5 - 8 milliarder i 2015 mot regjeringens forslag på 4,5 - 5 milliarder kroner.

- Regjeringen legger opp til ei kommuneramme som vil redusere tilbudet innen eldreomsorg og skole.  Vi kan ikke akseptere at staten ikke dekker faktiske kostnader til barnehage og at det ikke tas høyde for en svikt i skatteinntektene på over en milliard kroner.  Regjeringen sender ubetalte regninger til kommunene og mener at de skal skjære ned på kostnadssiden for å få regnskapene til å gå opp.  Kostnadssiden i kommunene er først og fremst tilbudene til eldre og barn, og de gruppene vil vi skjerme sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni.
 
Nord Norge og typiske distriktsfylker blir tapere
Regjeringens forslag til nye kostnadsnøkler for finansiering av fylkeskommunene bidrar til en stor omfordeling. Det er  Nord Norge og typiske distriktsfylker som blir de store taperne.  Sogn og Fjordane vil tape 250 millioner, eller 10%, av sine inntekter, mens Oslo tjener 600 millioner kroner på omleggingen.  Kristelig Folkeparti og Venstre sørger for at regjeringen får flertall i Stortinget for omleggingen.
 
-Det er uakseptabelt å presse igjennom så store kutt i inntektene til fylker som fra før sliter økonomisk. Endringen i kostnadsnøklene gjøres ut fra faktorer som ikke er skikkelig belyst.  Derfor framstår endringene som politisk ønsket forandring mer enn som objektiv bruk av fakta,  sier Heidi Greni.  Hun er glad for at både Arbeiderpartiet og SV står sammen med Senterpartiet i forslag om å få en grundigere gjennomgang av kostnadsnøklene, men reagerer på at KrF og Venstre igjen passivt stiller seg bak regjeringens opplegg.
 
Heidi Greni reagerer sterkt på at fylkene mister mulighet for erstatte ferjesamband med bru eller veiutløsning gjennom å beholde tilskuddet til ferjer over et antall år.  Staten har en slik ordning for riksveisamband, men fjerner den nå for fylkesveiene.  Senterpartiet legger fram et forslag sammen med SV om at realisering av ferjeavløsningsprosjekt på fylkesveiene ikke medfører reduksjon i overføringene de første 40 årene etter oppstart. Også de andre partier har merknader om dette, men støtter de ikke Senterpartiets forslag under avstemmingen, får merknadene  liten virkning.