Meny
Bli medlem

Kommunereformen: Alt Høyre ikke vil si

Sist endret: 27.09.2020
Jeg og Senterpartiet driver feilinformasjon om kommunereformen, sier Høyres Frank Jenssen i Nationen under overskriften «Alt det Sp ikke vil» 9. oktober. Feilinformasjon er en drøy beskyldning, men den underbygges ikke med en eneste henvisning, sier Heidi Greni, stortingsrepresentant og kommunalpolitisk talsperson for Senterpartiet.

I mangel av dokumentasjon fra Jenssen har jeg gått tilbake i egne hovedargument mot regjeringens opplegg for å få gjennomført sammenslåing av kommuner. Er det dette Jenssen kaller feilinformasjon?

Tvangsreform. Jenssen sier kommunene selv skal finne fram til framtidens kommunestruktur og mener altså hele reformen bygger på frivillighet. Jeg har vist til hva regjeringen sier i sin melding til Stortinget våren 2014.  Der heter det: «I utarbeidelse av beslutningsgrunnlaget for Stortinget vil det lagt til grunn at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn».  Våren 2017 varsler regjeringen sak til Stortinget hvor det skal ta stilling til hva som skal gjøres med kommuner som ikke har gjort vedtak om sammenslåing. Det er i seg selv et tvangselement siden frivillig sammenslåing ikke behandles i Stortinget. I august i år gikk det ut brev fra kommunalministeren til alle landets ordførere hvor de ble gitt pålegg om å utrede endret kommunestruktur.  Mener Jenssen disse elementene er gode opplegg for frivillighet?

Hastereform. Regjeringen med støtte fra Venstre og KrF, har pålagt kommunene å sluttføre den lokale prosessen om endret kommunestruktur våren 2016. Samtidig har regjeringen enda ikke lagt fram det beslutningsgrunnlaget kommunene må legge til grunn for sitt arbeid. Våren 2015 vil Stortinget behandle forslag til endret oppgavedeling mellom stat, fylke og kommuner. Våren 2016 sier regjeringen at den vil legge fram forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene som er tilpasset kommunereformen. Kommunene skal altså utrede uten å kjenne til statens føringer på sentrale områder. Jenssen vet utmerket godt at det er flere enn Senterpartiet som har protestert på dette. Vi har støtte fra Arbeiderpartiet og SV på Stortinget og fra kommunepolitikere fra alle partier.
Folkeavstemming. Senterpartiet har ikke noe i mot at kommuner slår seg sammen, men det skal skje ut fra lokale ønsker og innbyggerne skal høres gjennom folkeavstemming.  Frank Jenssen og Høyre snakker om frivillighet og lokale prosesser, men har laget et gjennomføringsopplegg som setter lokaldemokratiet og innbyggernes syn til side dersom det ikke passer Høyres rikspolitikere. Senterpartiet tar lokaldemokrati på alvor. Vi krever at innbyggerne skal høres gjennom folkeavstemminger og at kommunene skal ha det siste ordet i beslutninger om kommunesammenslåing.  

Dette er de viktigste områdene jeg har tatt opp i tidligere debatter med Frank Jenssen.  Jeg håper han ser at det han kaller feilinformasjon er snakk om uenighet mellom Senterpartiet og Høyre om hvordan lokaldemokratiet skal virke og beslutningsprosesser om endret kommunestruktur skal legges opp.  For uenige om dette er vi, det erkjenner jeg fullt ut.