Meny
Bli medlem

Kommunereformen er en sentraliseringsreform!

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
Hvis vi går noen år tilbake i tid, var Høyres hovedbegrunnelse for å slå sammen kommuner å spare penger. Men så tenkte man: Nei, det taper vi valget på, vi skal snakke om «mennesker og ikke milliarder».

Så sluttet man å snakke om det og skiftet taktikk: Tjenestene i de små kommunene er så dårlige, lød det. Men så kom den store innbyggerundersøkelsen til staten som viste at folk var mest fornøyd med tjenestene i de små kommunene, spesielt innen pleie og omsorg. Og de største utfordringene var i de store kommunene!

Hva var neste runde? Jo, da var det problemer rundt interkommunale selskap som fordret sammenslåinger. Og så var det barnevern, selv om en rapport fra Deloitte viser at det faktisk var bedre fagutdanning og mer tiltak i små kommuner enn i store. Heller ikke her fant man holdbare argumenter for sammenslåinger. 

På alle disse feltene har altså det saklige innholdet i regjeringens argumentasjon blitt tilbakevist. Når Høyre nå går på en smell etter å ha argumentert massive sammenslåinger, er det ikke først og fremst et taktisk problem knyttet til mulighetene for brede flertall på Stortinget.

Det er mest av alt en krise i Høyres egen argumentasjon, siden partiet insisterer på massive sammenslåinger uten å ha de saklige argumentene som er nødvendige for å gjøre så drastiske endringer. I hvert fall ikke med tvang.

Skinnargumentasjon er alltid en dårlig strategi i politikken, og enda verre er sirkelargumentasjon av typen: «Sammenslåinger er viktig fordi sammenslåinger er viktig». Det er altså ikke uten grunn at Høyre møter motstand for sine såkalte reformer.


Høyres prestisjeprosjekt, kommunereformen, er så avgjørende for partiets strategi at de vil kansellere den lokale folkeviljen. Derfor gjør det vondt når Høyre opplever at Ap bremser. Problemet for Høyre, er at det virker som om Ap snuser på det rette sporet. Kommunesammenslåinger mot den lokale folkeviljen vil ikke styrke kommune-Norge, men svekke det.

 

De fleste skjønner vel etter hvert at det Sanner og regjeringen forsøker, er å vinne fram med klassisk sentralisering – en politikk som bare sentrale strøk tjener på, og resten av landet taper på. Men ett er sikkert: Om det er viktig for deg at lokalsamfunnene selv skal få avgjøre sin egen framtid i denne saken, framstår Sp som den fremste garantisten for det desentraliserte Norge. Janne Sjelmo Nordås (Sp), stortingsrepresentant fra

Nordland