Meny
Bli medlem

Kommunereformen må gi mer lokaldemokrati, det er en forutsetning for at dette skal kunne gjennomføres

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland

Pressemelding:

Sp vil gå aktivt inn i prosessen om fylkeskommunens fremtidige rolle i samfunnsutviklingen

Fylkestinget i Oppland diskuterte kommunereformen på sitt møte onsdag. Kommunereformen må gi mer lokaldemokrati, det er en forutsetning for at dette skal kunne gjennomføres, sier gruppeleder Aud Hove. Det må også bli en desentraliseringsreform presiserer Hove. Senterpartiet fremmet sammen med Ap, SV og KrF forslag om at fylkestinget skulle ta ei aktiv rolle i prosessen rundt kommunereformen. Fylkestinget har forventninger om at Staten gir Oppland nasjonale oppgaver på områder der fylket har spesielle forutsetninger og/eller kompetanse, for eksempel forvaltning av fjellområdene som særlig aktuell.

Fylkeskommunen må fortsatt ha en viktig overordna rolle i samfunnsutviklingen, når det gjelder regional planlegging og regional utvikling, slik som forsking, næringsutvikling og kompetanse. Kommunereformen må også inkludere en utredning av fylkesnivået som sees i sammenheng med oppgavefordelingen mellom alle de tre nivåene.
Vi trenger sterke fylker som er i stand til å overta større statlige oppgaver enn dagens fylkeskommuner, og som i neste omgang gir grunnlag for ytterligere overføring av oppgaver og myndighet til kommunene.

For Senterpartiet er det også avgjørende med frivillighet. Når dette kalles en demokratireform, kan det ikke starte med at Staten tvinger gjennom en reform som folk ikke får mulighet til å si sin mening om.

 

For mer info:

Ta kontakt med Aud Hove, Gruppeleder Senterpartiet

E-post: [email protected]

Telefon: 415 59 413